Skip to main content

Taggar

biogas

naturgas

fordonsstatistik

energigas sverige

gasbilar

lng

​86 procent av fordonsgasen är förnybar

​86 procent av fordonsgasen är förnybar

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 13:04 CET

Andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka, visar färsk statistik från SCB. Den förnybara andelen är nu 86 procent. Däremot minskar den totala mängden såld fordonsgas för helåret 2017.

​Gör ”klimatbonusbilen” till nya miljöbilen

​Gör ”klimatbonusbilen” till nya miljöbilen

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:47 CET

Bonus-malus införs den 1 juli i år för att fler nya bilar med låga utsläpp ska komma ut på marknaden. Redan nu har regeringen beslutat om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. De fordon som får bonus i bonus-malus klassas som ”klimatbonusbil” – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar. Definitionen av ”klimatbonusbil” måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition.

Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 13:02 CEST

Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Trots denna medvind för svensk biogas finns oroande tecken. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska producenter. Biogasens samtliga miljönyttor måste värderas bättre för att främja den investeringsvilja som finns på marknaden.

Media no image

Budget 2018: Viktiga åtgärder för att främja biogasen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 14:24 CEST

Regeringens höstbudget innehåller flera viktiga besked för att främja biogasen, några kända sedan tidigare och några nyheter. En av nyheterna är att en särskild utredning ska tillsättas för att stärka biogasens konkurrenskraft och föreslå långsiktiga styrmedel. Det välkomnas av gasbranschen.

Media no image

Bra bonus-malus – men glöm inte detaljer och helhet

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 09:35 CEST

Regeringen har presenterat sitt förslag till bonus-malus för att främja miljöbilar med låga utsläpp. Förslaget, som är en del av höstbudgeten, innebär höjda bonusnivåer jämfört med tidigare förslag. Bonus för gasbilar höjs från 7 500 kronor till 10 000 kronor.

Media no image

Omfattande säkerhetsarbete gör gasfordon trygga

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 09:58 CEST

Säkerhetsfrågor har högsta prioritet hos branschorganisationerna Energigas Sverige och BIL Sweden. Medieuppgifter den senaste tiden kan ge intryck av att det ofta sker olyckor med gasfordon eller att säkerhetsarbetet skulle vara eftersatt eller otillräckligt. Det stämmer inte.

Media no image

Ökad biogasandel på krympande marknad för fordonsgas

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 15:47 CEST

Ökad biogasandel, men minskad total försäljning av fordonsgas. Det visar SCB:s halvårssiffror för 2017. Siffrorna visar på ett oroande trendskifte som kräver tydliga politiska signaler om biogasens viktiga roll för att uppnå transportsektorns klimat- och miljömål, enligt Energigas Sverige.

Media no image

Nya miljözoner måste främja biogas och begränsa diesel

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:18 CEST

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att dieselbilar släpper ut mer luftföroreningar än vad som tidigare varit känt. Samtidigt visar en ny studie att biogas och el är det bästa alternativet för minskad klimatpåverkan och renare luft. Regeringen måste dra rätt slutsatser av underlaget och utforma förslaget till nya miljözoner så att biogasen främjas och dieseln begränsas.

Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image
Media no image

Välkommet förlängt stöd för gasbilar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 14:07 CEST

Media no image
Media no image