Skip to main content

27 procent mer biogas i fordonsgasen 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 12:04 CET

Sverige använder mer gas till fordon och en allt större andel av gasen är förnybar biogas. Detta visar den slutgiltiga statistiken för 2009 från Energimyndigheten. Fordonsgas utgör en allt större volym på drivmedelsmarknaden. Under föregående år uppgick leveranserna till 68,6 miljoner normalkubikmeter (Nm3). Jämfört med 2008 är detta en ökning med 18 procent. Biogasens andel har ökat med hela 27 procent.

Den regionala fördelningen visar att Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står för mer än 70 procent av de totala leveranserna fordonsgas. Fordonsgas är alltså beteckningen för all biogas och naturgas som används som drivmedel. Dessa gaser kan blandas i alla proportioner. På vissa orter utgör biogasen hälften av fordonsgasen, på andra orter är det över 90 procent biogas. Andelen biogas har stadigt ökat och utgör nu i genomsnitt 63 procent av all gas till fordon.

- Vi ser ett stort och växande intresse för fordonsgasen och dess miljönytta. I januari månad såldes flest gasbilar av alla nya miljöbilar i Sverige. Det vittnar om att fordonsgasen har stor potential att fortsätta öka, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig vid Gasföreningen.

Fordonsgas har under de senaste åren kommit att utgöra en allt större volym av den totala drivmedelsförsäljningen. Energimyndigheten har därför ett behov av att synliggöra detta tydligare i energistatistiken och har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att samla in uppgifter över fordonsgasvolymerna i Sverige. Gasföreningen som sedan 1995 har sammanställt fordonsgasstatistiken samarbetar med myndigheten och ser mycket positivt på detta.

För mer detaljer kring statistiken från 2009, se SCB:s webbplats: www.scb.se/Pages/Product____6359.aspx. Den årliga statistiken med länsvis fördelning ligger under ”Tabeller över årsvärden” och den månatliga statistiken över fordonsgasvolymer ligger under ”Tabeller över månadsvärden”. Fordonsgasstatistiken för åren 1995-2008 finns på Gasföreningens webbplatser: www.gasforeningen.se och www.gasbilen.se

För mer information, kontakta Michelle Ekman på 070-685 44 03

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera