Skip to main content

Angående olyckorna vid gastankstationer

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 15:16 CET

Det inträffade två allvarliga olyckor vid gastankstationer i Sverige i januari 2010. Det har aldrig tidigare inträffat någon allvarlig olycka vid gastankstationer i landet. Svenska Gasföreningen beklagar olyckorna samt redogör här för vad som har hänt.

Fredagen den 15 januari inträffade sent på kvällen en olycka vid Fordonsgas Sveriges tankstation på Kruthusgatan i Göteborg. Polisen bekräftar att olyckan berodde på att två personer försökt fylla en gasolflaska med fordonsgas. Gasol har ett helt annat tryck än fordonsgas, så munstycket på en tankstation passar inte på en gasolflaska. Männen har försökt att manipulera tankstället och använt en otillåten adapter, vilket orsakade en explosion. Säkerhetssystemet vid tankstationen fungerade som det skulle och ingen gas läckte ut. De båda männen skadades dock allvarligt.

Två veckor senare, vid 15-tiden den 29 januari, skedde en olycka på Statoils tankstation på Nynäsvägen i Stockholm. Polisens utredning visade att två män försökte att tanka sin gasoldrivna personbil med fordonsgas. Detta ska vara omöjligt då munstyckena inte är kompatibla. Men även i detta fall berodde olyckan på användningen av en otillåten adapter och de två männen skadades, varav en allvarligt. Polis och räddningstjänst var snabbt på plats, ingen brand bröt ut och ingen annan person som befann sig på stationen skadades.

-          Jag beklagar verkligen det som har hänt. Personerna i fråga skadades allvarligt för livet. Olyckor som dessa kan vid sidan av den personliga tragedin leda till allmän oro och frågor kring säkerheten vid stationerna, frågor som vi nu lägger all kraft på att besvara för att upplysa om den tillåtna och korrekta hanteringen. På så sätt vill vi säkerställa att det inte sker igen, säger Anders Mathiasson, vd för Svenska Gasföreningen.

Olyckorna vid tankstationerna i Göteborg och Stockholm i januari 2010 är de enda av sitt slag som inträffat i Sverige någonsin. Rätt hanterat så ska det vara omöjligt med olyckor. Men med en hemmagjord adapter är allt möjligt. Utan en otillåten adapter går det inte att få fordonsgas till en gasolflaska eller gasoldrivet fordon. Fordonsgas har 230 bars tryck, gasol har maximalt 20 bars tryck.

Säkerhetsfrågorna är de viktigaste uppgifterna som åligger Svenska Gasföreningen. Branschföreningen ska genom ett aktivt säkerhetsarbete i mesta möjliga mån förebygga incidenter. Svenska Gasföreningen utfärdar normer och anvisningar bland annat för tankstationer för fordonsgas. Man arbetar med standardiseringar, internationellt utbyte, utbildningar och informationsmaterial. Det finns även en dekal till fordonsgasdispensrar. På dekalen upplyses det på sex olika språk om att det ej går att tanka en gasoldriven bil. All information ses nu över. Europiska branschföreningar kontaktas dessutom för att sprida informationen om olyckorna som skett i Sverige. 

-          Att privatpersoner hanterar bränslen felaktigt och olagligt är ett problem som inte någon bransch kan försäkra sig emot. Men vi har fortsatt stort fokus på säkerhetsfrågorna vilket är grundläggande för allt vårt arbete. Vi ser nu över alla möjligheter att förhindra användning av otillåtna adaptrar, såväl genom ytterligare information som tekniska lösningar. Kontakta gärna oss eller något bolag som arbetar med fordonsgas för mer information, avslutar Anders Mathiasson, vd för Svenska Gasföreningen.

Mer information om fordonsgas och branschföreningen finns på www.gasbilen.se samt www.gasforeningen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera