Skip to main content

Biogasen ökar från matavfall och till fordon

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:10 CET

Energimyndighetens statistik för 2009 visar att en allt större mängd biogas används för fordonsdrift. Biogasen produceras i allt större utsträckning i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Den huvudsakliga biogasproduktionen består av olika typer av avfall såsom avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Sammantaget uppgick produktionen till 1363 GWh år 2009, vilket är i stort sett samma nivå som året innan.

– Den totala biogasproduktionen i Sverige hade en blygsam ökning förra året. Men produktionen ökar påtagligt i anläggningar som har samhällets stöd och från avfall med stor miljönytta och stor potential. Biogasen som produceras ersätter dessutom alltmer oljebaserade drivmedel. Vi minskar därigenom utsläppen från lantbruket och transportsektorn vilket är mycket glädjande, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

I samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar ökade biogasproduktionen 2009 medan den var relativt oförändrad för avloppsreningsverken. Produktionen i deponier och industrianläggningar minskade jämfört med året innan. Detta är naturliga konsekvenser av det rådande deponiförbudet, samt den finansiella oron 2009 som gav en allmänt minskad industriproduktion. Glädjande är att fackling av biogas minskar. Det största användningsområdet för biogas under året var värmeproduktion, även om gas till fordonsdrift ökar mest.

Energimyndighetens statistik visar att Sverige har sammanlagt 230 biogasproducerande anläggningar varav 136 avloppsreningsverk, 57 deponier, 21 samrötningsanläggningar, 4 industrier och 12 gårdsanläggningar. Antalet uppgraderingsanläggningar uppgick till 38 stycken och på 7 platser injicerades uppgraderad biogas på naturgasnätet. Biogasproduktionen var störst i storstadsområdena, men även exempelvis Östergötlands län har en relativt stor biogasproduktion. Mer information och Energimyndighetens publikation "Produktion och användning av biogas 2009" hittar du på biogasportalen.se http://www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror.aspx 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera