Skip to main content

Bonus för gasfordon – steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2017 08:38 CET

Regeringen presenterar i dag förslag till ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon för att främja fler miljöbilar, vilket också kallas bonus-malus. Regeringen föreslår en bonus på 7 500 kronor för fordon som drivs på gas. Energigas Sverige är positiva till förslaget, men framhåller att flera styrmedel måste samverka för att biogasen ska kunna bidra i högre utsträckning till uppsatta klimat- och miljömål.

- Utredningsförslaget styrde inte mot klimatnytta och gav därför inte gasfordon någon bonus. Det är mycket glädjande att regeringen har lyssnat på vår kritik och nu ger gasfordon en bonus. Vi ser det nuvarande förslaget som ett första steg i rätt riktning. Framöver krävs skärpta krav och höjd bonus för gasfordon, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Förslaget till bonus-malus är en av flera viktiga styrmedel för att minska vägtransporternas klimatpåverkan och nå målet om 70 procents minskade klimatutsläpp till år 2030, på sikt helt fossilfria transporter. Det är viktigt att modellen utvärderas regelbunden för att bättre styra mot klimatmålen, men också anpassas till andra incitament.

- Regeringen måste göra en sammanvägd bedömning av hur bonus-malus och andra styrmedel, exempelvis det reducerade förmånsvärdet för tjänstebilar, påverkar förnybara alternativ inom vägtransporter. Här är det viktigt att biogasen inkluderas i de nya miljözonerna så att det blir ett effektivt styrmedel för bättre klimat och renare luft, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Erik Gutiérrez-Aranda, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige,

mobiltelefon: 072-201 17 97,

e-post: erik.gutierrez.aranda@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera