Skip to main content

Bra med gödselgasstöd till hela landet

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 13:03 CET

Jordbruksverkets förslag att ge gödselgasstöd till lantbrukare i hela landet och inte avgränsat regionalt är rättvist och minskar risken för snedvridning av konkurrensen. Positivt är också att förslaget premierar de som producerar gas till fordonsgas.

Jordbruksverket har nu överlämnat sin utredning om hur stödet till gödselgasproduktion bör utformas till regeringen. Förslaget om stöd till biogasproducerande lantbrukare lanserades av landsbygdsministern i samband med höstbudgeten och fick positiva reaktioner men också en hel del kritik. Kritiken från bland andra biogasbranschen gällde framförallt den geografiska avgränsningen till södra Sverige som nämnts.

Jordbruksverket har arbetat utifrån tre förslag i sin utredning. Ett där ersättningen föreslås gälla hela landet, med eller utan premiering av fordonsgas. Ett andra där ersättning föreslås gälla med geografisk avgränsning, med premiering av fordonsgas. I det tredje förslaget, vilket verket också förordar, föreslås att ersättning gäller hela landet, men med ett takbelopp för hur många kilowattimmar ett företag kan få stöd för.

- Att Jordbruksverket föreslår att gödselgasstödet ges till lantbrukare i hela landet är bra. Det är rättvist och minskar risken för snedvridning av konkurrensen. Bra är också att de som producerar gas till fordonsgas premieras. Det är när den ersätter bensin och diesel som biogasen gör som allra störst nytta, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Energigas Sverige har länge förordat ett stöd till biogasproduktion inom lantbruket. Potentialen inom lantbruket är stor och skulle kunna fördubbla den produktion som sker idag. Rötning av stallgödsel ger en tydlig miljönytta och kan samtidigt skapa nya möjligheter till lönsamhet för Sveriges bönder.

Det föreslagna stödet omfattar 240 miljoner kronor under 10 år. Ambitionen är att det ska gå att söka pengar från andra halvåret 2014. Det förslag som regeringen i sin tur beslutar, måste behandlas och få godkänt av EU-kommissionen.


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera