Skip to main content

Energiminister Hatt en av huvudtalarna på årets Gasdagar

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 12:10 CEST

Energiminister Anna-Karin Hatt har lovat tala om hållbar omställning och energigasernas roll i regeringens energipolitik. Energimyndigheten nyutnämnde generaldirektör Erik Brandsma fortsätter på temat energigasernas roll i den svenska energiförsörjningen medan Energimarknadsinspektionens GD Yvonne Fredriksson blickar ut mot gasmarknaden inom EU.

- Att såväl ansvarig minister som generaldirektörerna för branschens viktigaste myndigheter väljer att inledningstala på årets Gasdagar ger positiva signaler till de olika aktörerna på gasmarknaden. Energigaserna har en viktig roll i energiomställningen inom såväl transport- som industrisektorn, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Inledningen följs av två dagars parallella seminarier. Dag ett tar bland annat upp export av svensk miljöteknik och säker gastillförsel till industrin. Andra dagens seminarier handlar bland annat om hur vi skapar en renare sjöfart, gas på väg och gas på nytt sätt.

Avslutningsvis presenterar företrädare från miljödepartementet, SPBI och Innovatum sina tankar kring framtiden utifrån ett historiskt perspektiv.

Media deltar kostnadsfritt i samtliga pass. Möjlighet finns även till intervju med Anna-Karin Hatt och med Erik Brandsma den 24 okt kl. 09.30. V.g. kontakta kommunikationsansvarig Lena Berglund tel. 070-3652414

Tid: Start: onsdag 24 okt kl. 10.00. Avslutning torsdag 25 okt 16.00
Plats: Folkets Hus Trollhättan

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera