Skip to main content

Fordonsgasbranschen starkt kritiska till skattehöjning och sämre villkor

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:12 CEST

Idag kommer en departementsskrivelse från finansdepartementet om skattehöjningar för fordonsgas. TT rapporterar att de tagit del av förslagen som innebär att skatten på naturgas höjs i tre steg med början 2011, för att 2015 vara på samma nivå som övriga fossila bränslen.

Regeringen tog igår samtidigt beslut om att ge myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell strategi för förnybar gas. I klimat- och energipropositionerna finns också tydliga skrivningar om behovet av mer biogas och gasdrivna fordon.

- Regeringen har ingen helhetssyn. Man ger ord med ena handen och tar bort ekonomiska förutsättningar med den andra handen. Detta är helt orimligt. Skatteökningen hotar dagens utveckling av förnybar gas till fordon och därmed regeringens mål om en fossiloberoende fordonssektor år 2030, säger Anders Mathiasson, vd på branschorganisationen Svenska Gasföreningen.

- Jag är förvånad över regeringens förslag om höjd skatt på fordonsgas, säger Hans Kreisel, vd för E.ON Gas och tillägger att förslaget är ett allvarligt hot mot biogas och fordonsgas i Sverige.

Naturgas som används i fordonsgas har hittills haft en lägre beskattning för att underlätta introduktionen av biogas för fordon. Fordonsgasen ökar i Sverige, 6% under det senaste halvåret. Men andelen grön biogasen ökar med hela 26% och är nu 65% av all fordonsgas som säljs i Sverige. Fortfarande behövs alltså naturgas som ett nödvändigt komplement. Detta visar statistik från Svenska Gasföreningen som presenterades igår.

- Jag kan inte tro att regeringens avsikt är att försämra förutsättningarna för alternativen på den svenska drivmedelsmarknaden. Därför måste regeringen skjuta upp skattebeslut tills de gjort en riktig analys av konsekvenserna. Jag vill också understryka att jag stödjer regeringens ambition att ersätta fossila drivmedel med förnybara, eftersom detta ligger i linje med vad gasbranschen också vill, säger Hans Kreisel, vd för E.ON Gas.

- Gasbranschen visar att vi klarar uppgiften. Fordonsgasmarknaden växer stadigt och biogasen är den gas som ökar mest. Att höja skatten utan att införa styrmedel som gynnar fordonsgasen är att gå oljelobbyns ärenden, avslutar Anders Mathiasson, vd Svenska Gasföreningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera