Skip to main content

Fordonsgasen fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 09:07 CEST

Försäljningen av fordonsgas steg under första halvåret med närmare 20 procent jämfört med förra året.  Samtidigt som försäljningssiffrorna fortfarande stiger finns tecken på en avtagande ökning och en tydlig minskning av försäljningen av gasbilar.

Statistiska Centralbyrån, SCB presenterade i veckan halvårsstatistiken för försäljningen av fordonsgas. Försäljningen har ökat med 19,4% jämfört med förra året första sex månader.  Andelen biogas i fordonsgasen ligger fortfarande en bra bit över 50 procent.

Statistiken från juni månad i år visar dock en avtagande trend i ökningstakten samtidigt som gasbilarnas andel av nybilsförsäljningen sjunker.

- En nästan 20-procentig försäljningsökning är i grunden fantastiskt. Vilket annat bränsle når de siffrorna? Samtidigt utgör fordonsgasen knappt två procent av fordonsbränslet till vägtransporterna i Sverige och behöver växa kraftigt många år fram över. Om ökningstakten nu avtar som juni månads siffror verkar visa är det oroande. Det är tydligt att såväl biogasproducenter som gasbilsköparna inväntar tydligare signaler från regeringen, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Energigas Sverige har inför regeringens höstbudget arbetat intensivt med att tydliggöra miljö- och hälsofördelarna med fordonsgas, förutsättningarna för en fortsatt marknadstillväxt och behoven av långsiktiga politiska styrmedel.

Att fordonsgasförsäljningen fortfarande ökar trots att personbilsförsäljningen minskar beror på att en allt större andel går till bussar och lastbilar.

- Självklart är det mycket positivt att marknaden för bussar och lastbilar tar fart men även personbilsförarna borde nu få besked från regeringen om det blir en förlängning av den reducerade förmånsbeskattningen som går ut nästa år, avslutar Mathiasson.

Idag rullar det ca 42 000 gasfordon i Sverige vilket under första halvåret 2012 har sparat 126 000 ton koldioxid. Mer statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.Gasbilen.se.

 

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera