Skip to main content

Fordonsgasen ökade med 30 procent förra året, men gasbilsförsäljningen sjunker

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2012 07:52 CET

Försäljningen av fordonsgas fortsatte att kraftigt öka under hela förra året, men statistiken för år 2011 visar att försäljningen av gasbilar nu sjunker efter tio års uppgång. Brist på besked om förmånsreduktion, miljöbilsdefinition och skattereduktion för förnybara drivmedel är förklaringen.

SCB:s statistik och Energigas Sveriges prognos för försäljningen av fordonsgas under helåret 2011 blev den klart högsta någonsin. 1128 GWh, motsvarande 121 miljoner normalkubikmeter, Nm3 levererades till landets 133 gasstationer.

Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för över 50 procent mycket tack vare att den största delen av den svenska biogasproduktionen nu går till just fordonsgas. Fordonsgasen ersatte under år 2011 bensin och diesel motsvarande ca 80 000 personbilar vilket innebar en minskning av koldioxidutsläppen med ca 230 000 ton under perioden samt ett bidrag till bättre luftkvalitet i städerna.

Medan försäljningen av fordonsgas stadigt stiger månad för månad, visar däremot statistiken att försäljningen av gasbilar nu sjunker efter flera års uppgång. Andelen sålda gasbilar, som andel av miljöbilarna, sjönk under förra året från 5,7 till 5,1 procent. Under år 2011 registrerades ca 8 000 nya gasbilar och uppgår nu till 40 000 men står fortfarande för endast en procent av fordonsflottan. Beroendet av oljeprodukterna bensin och diesel är därmed fortsatt hög liksom utsläppen. 

- Nedgången i försäljningen av gasbilar beror på den totala avsaknaden av långsiktiga besked från regeringen; Förslaget till ny miljöbilsdefinition har vi väntat i flera år på. Definitionen måste skärpas och tydligt främja de förnybara drivmedlen. Man måste också ge besked om förlängning av det reducerade förmånsvärdet för gasdrivna tjänstebilar och om skattebefrielsen för biodrivmedel som upphör i slutet av nästa år. Tydliga besked i vårbudgeten skulle kunna ge lite trovärdighet till målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.Gasbilen.se.

 

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera