Skip to main content

Fordonsgasen ökar kraftigt i hela landet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:53 CET

Leveranserna av fordonsgas ökade med 35 procent förra året jämfört med år 2009. Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står idag för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Flera län står samtidigt för ökningar på över 200 procent.

SCB:s statistik för 2010 visar att leveranserna av fordonsgas under året uppgick till 92,8 miljoner normalkubikmeter (Nm3) vilket är en ökning med 35 procent mot föregående år. Siffran motsvarar 939 GWh. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas i snitt för över 60 procent. Totalt levererades 59,3 miljoner Nm3 biogas.

Skåne, Västra Götaland och Stockholms län tillsammans står för nästan 70 procent av de totala leveranserna. Samtidigt ökade leveranserna i flera län med över 200 procent. Värmland (224 %), Örebro (231 %) och Västernorrlands län (234 %).

- Nu har proppen verkligen gått ur. Sifforna över de kraftigt ökade leveranserna både i län som funnits med länge och i nya län visar att marknaden fungerar allt bättre och bättre. Nu väntar vi bara på att regeringen ger besked om den reducerade förmånsbeskattningen så att försäljningen av gasbil som tjänstebil tar ordentlig fart igen, säger Anders Mathiasson, Energigas Sverige.

Enligt SCB uppgick antalet publika tankställen där leveranser sker till allmänheten, vid årsskiftet 2010/2011 till 122 stycken. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt även 16 dedikerade tankställen för vissa fordonsflottor och/eller företag samt ytterligare 31 tankställen för bussar.

Idag rullar det över 32000 gasfordon i Sverige. I dessa bilar har bensin och diesel ersatts, vilket resulterat i 180 000 ton mindre koldioxidutsläpp.
 
Statistik över leveranser och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.Gasbilen.se. Länsvis statistik redovisas sedan 2009.

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera