Skip to main content

Fordonsgasen ökar mest av alla drivmedel

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:20 CEST

”Nio procents ökning är fantastiskt med tanke på att politiken inte gett aktörerna tydliga besked om de ekonomiska förutsättningarna som gäller idag och framöver. Slutsatsen är väl att åkerier, bussbolag och privatpersoner inser fördelarna med gas för både miljön och plånboken”

SCB:s statistik för första kvartalet 2014 visar att försäljningen av fordonsgas fortsätter öka kraftigt och är det drivmedel som ökar mest i Sverige just nu. Fordonsgasen har även gått om E85 och är numera det alternativa drivmedel som säljer mest. 

Leveranserna av fordonsgas i hela landet uppgick till drygt 39,5 miljoner normalkubikmeter vilket är en ökning med nio procent jämfört med första kvartalet 2013. Siffran motsvarar drygt 402 GWh. Sedan årsskiftet byter branschen enhet från normalkubikmeter till kilogram. Volymerna för årets tre första månader motsvarar därmed 31 000 ton fordonsgas.

Att allt mer fordonsgas säljs betyder mycket för utsläppen. Under kvartalet ersatte fordonsgasen bensin och diesel motsvarande ca 26 000 personbilar, en minskning av koldioxidutsläppen med nästan 75 000 ton.

Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för en bra bit över 50 procent tack vare att den största delen av den svenska biogasen numera uppgraderas till fordonsgas.

- När försäljningen av alla andra drivmedel antingen sjunker eller ökar marginellt så står fordonsgasen för ännu en kraftig ökning. Nio procents ökning är fantastiskt med tanke på att politiken inte gett aktörerna tydliga eller långsiktiga besked om de ekonomiska förutsättningarna som gäller idag och framöver. Slutsatsen är väl att åkerier, bussbolag och privatpersoner inser fördelarna med gas för både miljön och plånboken, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

De senaste 15 åren har marknaden för fordonsgas vuxit för varje år. Särskilt intressant är marknaden just nu för gasbussar och för de riktigt tunga lastbilarna. Många kommuner och regioner väljer att upphandla gasbussar till sin kollektivtrafik vilket ger stora utsläppsminskningar och bidrar till det lokala kretsloppet.

Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.gasbilen.se/Att-tanka-pa-miljon/Fordonsgas-i-siffror/ForsaljningPerManad


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera