Skip to main content

Gasbranschen risar regeringens biodrivmedelsförslag

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 10:10 CEST

Regeringens förslag till styrmedel för biodrivmedel och till ny miljöbilsdefinition får lite ros men mest ris av gasbranschen. Tydligheten och långsiktigheten som är så viktig för hela fordonsmarknaden syns inte bland förslagen och alltför lite fokus ges åt målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Branschorganisationen Energigas Sverige har nu lämnat sitt remissvar på promemorian "Vissa skattefrågor inför budetpropositionen 2013", som presenterades av regeringen i samband med vårpropositionen. Promemorian presenterar ett antal skatteförslag vilka kan komma att behandlas i samband med höstens budgetproposition.

Bland förslagen finns den viktiga frågan om styrmedel för biodrivmedel. Trots att biogasen länge väntat på signaler från regeringen sägs ingenting konkret om stöd eller styrmedel för den marknaden. Regeringen öppnar istället upp för ett införande av en kvotplikt för att öka inblandningen av förnybara bränslen i drivmedelsmixen. Förslaget till kvotplikt döms ut av Energigas Sverige liksom av flera andra stora aktörer i biodrivmedelsbranschen. Den leder enbart till några få procents ökning av de förnybara drivmedlen och riskerar dessutom att hämma marknadsutvecklingen av de förnybara bränslen och av nya fordon.

- Vi är mycket oroade över regeringens förslag till styrmedel för biodrivmedel. För det första ger man inga tydliga besked om biogasens framtid, mer än att man ska återkomma i frågan. För det andra talar man om att eventuellt ersätta den så viktiga skattebefrielsen med ett kvotpliktsystem som hotar att slå undan marknaden för biogasen. Och för det tredje så styr inte skatteförslagen alls mot det politiskt uppsatta målet om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Ett annat viktigt förslag i promemorian behandlar skärpningen av miljöbilsdefinitionen. Den nuvarande definitionen styr idag främst mot fossila dieselbilar. Energigas Sverige välkomnar skärpningen mot bilar som är bäst för såväl klimatet som människors hälsa. Nästan samtliga gasmodeller inkluderas i definitionen. Dock oroas man över att förslaget är alltför kortsiktigt och att regeringen på sikt vill ställa samma avgaskrav på de fossila bränslena som på de förnybara.

- En skärpt miljöbilsdefinition är oerhört viktig för utvecklingen av miljöbilar. Men definitionen måste också relateras till bränslets faktiska klimatpåverkan, inte bara till hur många gram koldioxid som kommer ut ur avgasröret. Och vara långsiktig. En osäkerhet om vad som gäller inom några år hämmar allvarligt utveckling av både fordonsteknik och satsningar på förnybara drivmedel, säger Mathiasson.

Energigas Sverige ser också med oro på att andra styrmedel för ökad försäljning av miljöbilar går ut nästa år.

- Ska miljöbilsdefinitionen få verkan måste den nu även fyllas med morötter till bilköparna. Ett enkelt grepp är att nu snabbt förlänga det reducerade förmånsvärdet för tjänstebilsförare som väljer gasbil. Det styrmedlet har visat sig vara oerhört viktigt i försäljningen av gasbilar, avslutar Mathiasson.

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera