Skip to main content

​Gör ”klimatbonusbilen” till nya miljöbilen

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 15:47 CET

Nybilsförsäljningen slår nya rekord, men dieseln dominerar fortfarande och andelen miljöbilar är låg. Därför krävs ett enkelt och tydligt regelverk för miljöbilar.

Bonus-malus införs den 1 juli i år för att fler nya bilar med låga utsläpp ska komma ut på marknaden. Redan nu har regeringen beslutat om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. De fordon som får bonus i bonus-malus klassas som ”klimatbonusbil” – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar. Definitionen av ”klimatbonusbil” måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition.

- Dagarna innan jul tog regeringen ett viktigt beslut om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. Det är helt logiskt att fordon som får en bonus i bonus-malus – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar – också klassas som ”klimatbonusbil”. Denna definition måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

- Nybilsförsäljningen slår nya rekord, men dieseln dominerar fortfarande och andelen miljöbilar är låg. Därför krävs ett enkelt och tydligt regelverk för miljöbilar. Då kommer fler att kunna göra rätt miljöval, både i bilhallen och i upphandlingen. En tydlig miljöbilsdefinition, kombinerat med incitament som bonus-malus och fortsatt reducerat förmånsvärde för tjänstebilar, gör att fler riktiga miljöbilar kommer ut på marknaden. Under höst och vinter har vi sett ett uppsving för gasbilsförsäljningen. Nu läggs grunden för att denna uppgång mycket väl ska kunna öka ytterligare under 2018, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige: 076-803 39 29 eller maria.malmkvist@energigas.se
Henrik Dahlsson, Chef Opinion och information, Energigas Sverige: 070-260 77 26 eller henrik.dahlsson@energigas.se

Fakta
Förordning om klimatbonusbil kan läsas här: https://lagen.nu/2017:1334
I paragraf fem definieras klimatbonusbil: 
5 § Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som
1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211),
2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och
3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
a) släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
b) är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera