Skip to main content

Hopp för biogasen i skuggbudgetarna

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2011 14:56 CEST

Av oppositionspartiernas skuggbudgetar framgår att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill återinföra någon form av klimatinvesteringsprogram för att minska utsläppen och stimulera omställningen. Av energigaserna är det ännu en gång biogasen som röner mest intresse och där vilja till politiskt stöd finns.

Energigas Sverige har gått igenom oppositionspartiernas skuggbudgetar på området energigaser. Miljöpartiet satsar väntat mest på biogasens utveckling genom att satsa på ökad produktion och distribution av biogas så att fler kan köra biogasbil. Ett årligt stöd vill partiet införa för biogas av gödsel (det s.k. metanreduceringsstödet) på 140 miljoner tillsammans ett årligt stöd för biogasmackar på 50 miljoner. Dessutom ska konvertering av bensinbilar underlättas genom en premie på 5000 kronor för byte från bensin till etanol/biogas/hybriddrift samt ge konverterade fordonen en mer förmånlig beskattning. Miljöpartiet vill dessutom nystarta klimatinvesteringsprogrammet genom en satsning på 600 miljoner årligen 2012-2014.

Socialdemokraterna tar utgångspunkt i de ökade utsläppen av växthusgaser inom trafiksektorn och behovet av att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter och menar att fler åtgärder behövs för att minska utsläppen och stimulera omställningen. Man vill införa ett nytt system med stöd för klimatinvesteringar och även investera i åtgärder som minskar utsläppen av kemikalier, växthusgaser och övergödande ämnen i jordbruket.

Vänsterpartiet vill investera 1 miljard per år i ett nytt klimatprogram för bl.a. utbyggnad av biogas. Man vill också ge bidrag till efterkonvertering av äldre fordon så att de kan köras på mer hållbara bränslen. Ett investeringsprogram ska stimulera utbyggnad av svensk biogasproduktion och distribution för att öka tillgången på bensinstationer med biogas runt om i landet.

Sverigedemokraterna nämner inte energigaserna i sin skuggbudget.

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera