Skip to main content

Klimatomställning kräver strategi för biogasen

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2017 09:59 CEST

Energigas Sverige skickar idag in branschens remissvar till regeringen kring förslaget om reduktionsplikt för drivmedel. Reduktionsplikten syftar till att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Energigas Sverige är positiva till förslaget, men vill också att regeringen vidtar åtgärder som förbättrar investeringsklimatet för biogasen. Regeringens utökade satsningar på biogas, bland annat genom Klimatklivet, förutsätter en långsiktig strategi för biogasens roll i klimatomställningen.

Energigas Sverige är positiva till att reduktionsplikten genomförs för låginblandning. Däremot ser vi allvarligt på att promemorian helt saknar åtgärder för att öka biogasens konkurrenskraft. Exempelvis bör man ta fram nationella mål för produktion och användning av biogas till år 2030, och tillsammans med biogasbranschen utarbeta en lämplig strategi för att nå målen.

- Regeringen måste vara tydligare med att lösningen på sikt är fossilfria drivmedel och att man säkrar konkurrenskraften för höginblandade biodrivmedel, på kort såväl som på långt sikt. Regeringen bör omgående initiera en analys av långsiktiga villkor för biogas och andra höginblandade biodrivmedel. Det kan inte vänta till kontrollstationen år 2019, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Biogasen är det bränsle som bäst bidrar till transportsektorns klimatomställning samtidigt som den bidrar till andra samhällsnyttor. Forskning visar att biogasen är mycket resurseffektiv då vi utnyttjar organiskt avfall för att göra fordonsbränsle samtidigt som den reducerar klimateffekterna och bidrar till bättre luftkvalitet i städerna.

- Det finns en stor outnyttjad biogaspotential i Sverige som kan bidra till dessa samhällsnyttor. Det branschen behöver för att kunna göra det är att regeringen nu prioriterar biogasfrågorna och snabbt vidtar de åtgärder som kan vidtas redan idag. Viktiga satsningar görs nu med det utökade Klimatklivet. Men det krävs också en tydlig biogasstrategi med effektiva styrmedel för att uppnå klimat- och miljömålen, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige. 


För ytterligare kommentarer kontakta:

Erik Gutiérrez-Aranda, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige,

mobiltelefon: 072-201 17 97,

e-post: erik.gutierrez.aranda@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera