Skip to main content

Kvotplikten måste kompletteras

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 13:00 CEST

I samband med vårpropositionen presenterade finansministern och energiminister förslaget om att införa en kvotplikt för biobränslen. Energigas Sverige har ända sedan idén om en kvotplikt presenterades av Energimyndigheten varit kritiska till systemet.

- Den föreslagna kvotplikten kommer troligtvis bara att bidra med några ytterligare procent mer förnybart i bränslemixen. Men för att nå en verklig omställning krävs som komplement ett kraftfull politisk satsning på biodrivmedlen såsom biogas, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

När det gäller de höginblandade biodrivmedlen och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag gav ministrarna inga besked utan ska återkomma först nästa år med förslag.

Produktion av biogas är en klimatsmart energikälla, särskilt när den används som fordonsgas. Den saknar helt fossila inslag och minskar utsläppen av koldioxid kraftigt. Sverige är idag världsledande inom området biogas till fordonsgas och intresset är stort i omvärlden för vårt kunnande, vilket skapar arbetstillfällen.

Men just nu stagnerar biogasproduktion. Många producenter väntar sedan flera år på politiska förslag från regeringen som stöttar produktionen och marknaden. Även större aktörer tvingas nu dra sig ur biogasprojekt.  Nästa år löper dessutom ett antal viktiga styrmedel ut.

- Låt detta år av fortsatt osäkerhet leda till konstruktiva förslag som kompletterar kvotplikten. En fortsatt långsiktig skattelättnad för förnybara bränslen är ett första steg. Ett ordentligt produktionsstöd för biogas ett andra. En fortsatt reducering av förmånsvärdet för tjänstebilsköpare som väljer gasbil ett tredje, avslutar Mathiasson.

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera