Skip to main content

Lokala förbud mot biogas motverkar mål för klimat och luft

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 09:56 CET

Transportstyrelsens utredning om miljözoner för lätta fordon, lastbilar och bussar innebär att biogasfordon utesluts från de innersta stadskärnorna. Det innebär i praktiken lokala förbud mot gasfordon, vilket är ett uppenbart hinder för den svenska biogassatsningen.

Enligt förslaget ska kommuner ges möjlighet att införa miljözoner i tre steg, där den innersta zonen är avgasfri, men tillåter lastbilar och bussar som går på kombinerad el- och dieseldrift. Det är orimligt att tillåta dieseldrift, men förbjuda gasdrift. Om gasfordon inte tillåts i den innersta zonen skulle det innebära problem för bland annat bussar, taxi- och distributionsbilar som i dag går på biogas, eftersom det begränsar deras framkomlighet i städerna.

- Transportstyrelsens förslag strider mot regeringens egna biogasambitioner. Regeringen har med flera initiativ klargjort att Sverige ska satsa på produktion och användning av biogas. Klimatklivet, gödselgasstödet och det reducerade förmånsvärdet är exempel på det. Det blir kontraproduktivt att regeringen satsar på biogasen samtidigt som Transportstyrelsen vill begränsa biogasanvändningen i städerna, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Energigas Sverige tror inte att ett förbud mot gasdrift i miljözon klass 3 skulle ge några egentliga klimat- och hälsovinster. Däremot skulle vinsterna för klimat och hälsa kunna bli mycket stor av att i stället tillåta gasdrift i miljözon klass 3, och därmed säkerställa att gas blir ett bra alternativ till diesel.

- Akuta luftproblem kräver att det finns alternativ till dieseln. Gasfordonen är generellt billigare i inköp än elbilar och vätgasbilar och därmed ett realistiskt alternativ för fler. Att tillåta gasfordon i miljözon 3 ger därmed kommunerna möjlighet att utvidga de områden som klassas som miljözon klass 3 till områden där förhållandevis många människor och fordon vistas. Det bidrar till mindre klimatpåverkan och renare luft, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Energigas Sverige anser att de nya miljözonerna ska främja förnybara alternativ som bidrar till bättre klimat, renare luft och mindre buller. Miljözoner bör användas som verktyg för att nå klimatmålen och omställningen till en fossilfri transportsektor.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Erik Gutiérrez-Aranda, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige, 

mobiltelefon: 072-201 17 97, 

e-post: erik.gutierrez.aranda@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera