Skip to main content

Medskick till den nya regeringen

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 13:49 CEST

I dag har statsminister Stefan Löfven utsett tre nya ministrar i sin regering. Dessa är Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Karolina Skog, miljöminister. Vi gratulerar till utnämningarna och det viktiga uppdraget att driva på Sveriges förnybara omställning. Energigas Sverige vill uppmärksamma de nya ministrarna och regeringen på tre områden där gasen kan spela en viktig roll för det hållbara energisystemet:

  • Sätt mål för biogasanvändningen. Till 2030 kan användningen av biogas inom transporter och industri sjufaldigas och uppgå till cirka 15 TWh biogas. Med tydliga mål vågar marknaden investera.
  • Prioritera effektiva styrmedel för att uppnå fossilfria vägtransporter. Förslaget till bonus-malus måste gynna gasbilar. Det krävs också incitament för att minska de tunga vägtransporternas miljöpåverkan.
  • Det krävs flexibla alternativ för att säkra Sveriges energiförsörjning. Gasen har en viktig roll att spela som reglerkraft och ny baskraft för industrin. Det minskar vårt oljeberoende och vår miljö- och klimatpåverkan.

- Det låga oljepriset försvårar den förnybara energiomställningen i Sverige. Situationen ställer krav på att regeringen ger tydliga signaler som motverkar osäkerheten som råder på marknaden. Då kan företag i gasbranschen våga fortsätta investera i den gröna omställningen. Gasen har en central roll att spela i denna omställning, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

Presskontakt

Erik Gutiérrez-Aranda, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Mobil: 072-201 17 97

E-post:erik.gutierrez.aranda@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera