Skip to main content

Mer matavfallsinsamling minskar klimatutsläpp – Avfallsutredningen på rätt väg

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 15:07 CEST

I avfallsutredningen som överlämnades till miljöministern i går föreslås att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar övergår till kommunerna. Utredningen vill också öka utsorteringen av matavfall och tydliggöra kommunernas ansvar så att detta blir lättare för hushållen. Matavfallet bör rötas till biogas och restprodukten användas som biogödsel i jordbruket.

Branschorganisationen Energigas Sverige ser positivt på flera av utredarens förslag.

- Tydligare krav på mer och bättre system för matavfallsinsamling är välkommet. Matavfall som används till biogasproduktion och sedan utnyttjas som fordonsbränsle ger flera miljövinster. Det är som ett Kinderägg med åtminstone tre överraskningar: Dels tar vi hand om matavfallet på det mest effektiva sättet, dels minskar vi utsläppen i trafiken genom att ersätta bensin och diesel. Dessutom får vi i samband med biogasproduktionen en biogödsel som minskar behovet av handelsgödsel, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Utredaren skriver att biogas kan användas för värme, el eller som drivmedel. Energigas Sverige håller med men hade gärna sett att utredningen hade tydliggjort att den allra största miljövinsten finns inom drivmedelssektorn.

- Ska vi på allvar minska utsläppen från trafiken måste fler fordon köra på förnybara bränslen såsom biogas med nästan inga utsläpp. Att värma upp hus eller tända lampor med hjälp av biogas är bra men långt ifrån lika resurseffektivt som när den uppgraderas och ersätter bensin och diesel. De här miljöfördelarna skulle utredaren kunnat tydliggöra mer, avslutar Mathiasson.


 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera