Skip to main content

Nu krävs snabb politisk handlingskraft

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:00 CET

Utvidgad kvotplikt med klimatstyrning och prispremie för produktion av andra generationens biodrivmedel är två positiva förslag från FFF-utredningen. Men nu krävs politisk handlingskraft så att åtgärderna kan införas snabbt. Konkurrenskraft, exportintäkter och arbetstillfällen står på spel.

I dag överlämnade professor Thomas B Johansson sin utredning om hur målet om en fossilfri fordonstrafik ska nås till näringsminister Anna-Karin Hatt. Utredningen föreslår åtgärder för att minska samhällets transportbehov och effektivisera transporterna. De drivmedelsbehov som på sikt återstår föreslås ersättas med el och med biodrivmedel. Utredningen har identifierat en stor potential för biodrivmedel i transportsektorn.

Energigas Sverige har under utredningens arbete drivit på för att lyfta biogasens och andra biodrivmedels roll i omställningen och för att snabba åtgärder införs som kan öka såväl produktionen som användningen av biodrivmedel.

- Utredningen har gjort ett gediget arbete i att identifiera olika åtgärder. Men nu krävs politisk handling. Åtgärder för att öka produktion och användning av biodrivmedel kan införas omgående, till låg kostnad för samhället och med snabb klimateffekt, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Utredningen har presenterat två viktiga förslag för hur biodrivmedlen kan öka. Det ena förslaget är en utvidgad kvotplikt införs till år 2020. Kvotplikten måste gynna biodrivmedel med hög klimatprestanda.

Det andra förslaget är en prispremie för produktion av andra generationens biodrivmedel i industriell skala. Förslaget är positivt och kan möjliggöra en storskalig industriell produktion av hållbara drivmedel från cellulosa, avfall och restprodukter.

Båda förslagen måste utredas vidare innan valet i höst för att inte tappa tid i klimatarbetet.

- Långsiktiga satsningar inom biodrivmedelsområdet stimulerar inte bara teknikutveckling och nya arbetstillfällen. Det skapar också nya exportintäkter och minskar vårt beroende av oljeimport från andra länder. Produktion i stor skala av hållbara drivmedel kan lägga grunden för en ny industriell era i Sverige, avslutar Mathiasson.


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera