Skip to main content

Ny rekordförsäljning av fordonsgas

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 14:08 CET

Försäljningen av fordonsgas gav i september en ny toppnotering. Aldrig någonsin har så mycket fordonsgas sålts i Sverige. Statistiken för årets tredje kvartal visar på en fortsatt kraftig uppgång.

SCB:s statistik visar att september 2011 blev den bästa månaden någonsin med 110 GWh levererad fordonsgas, motsvarande 10,8 miljoner normalkubikmeter. Siffrorna för årets tredje kvartal visar samtidigt på en fortsatt stadig uppgång. Leveranserna uppgick under kvartalet till drygt 301 GWh (29,6 Nm3) - en ökning med 30 procent jämfört med tredje kvartalet förra året.

Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för över 50 procent mycket tack vare att den största delen av den svenska biogasproduktion nu går till just fordonsgas. Fordonsgasen ersatte under kvartalet bensin och diesel motsvarande 20 000 personbilar. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med ca 70 000 ton under perioden.

- Försäljningen av fordonsgasen fortsätter att öka kraftigt, vilket är oerhört positivt för såväl klimatet som för luftkvaliteten i stadsmiljöerna, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Sedan årsskiftet har 5000 nya gasbilar registrerats och uppgår nu till 37 000 men står fortfarande för endast en procent av fordonsflottan. Beroendet av oljeprodukterna bensin och diesel är därmed fortsatt hög liksom utsläppen. 

En ny miljöbilsdefinition förbereds just nu av regeringen. Vilken definition som väljs kommer att få stor betydelse för gasbilsutvecklingen i Sverige. 

Den nya miljöbilsdefinitionen måste styra mot ökad efterfrågan av förnybara drivmedel så att Sverige kan fortsätta att ligga i bräschen för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, avslutar Mathiasson.

Statistik över antal gasbilar, leveranser av fordonsgas och antal tankställen för fordonsgas från 1995 och framåt finns att tillgå på www.Gasbilen.se.

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera