Skip to main content

Otillräcklig ökning av biogas

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:20 CEST

2011 års produktion och användning av biogas visar en liten ökning av biogasproduktionen i Sverige. Glädjeämnet är att andelen biogas som går till fordonssektorn ökar kraftigt och nu står för hälften av användningen.

Idag publiceras rapporten för 2011 års produktion och användning av biogas i Sverige. Enligt statistiken producerades 1 473 GWh biogas förra året, vilket är en knapp ökning med sex procent från föregående år. Förklaringen till den låga ökningstakten är en stagnerande marknad som inväntar politiska signaler.  

Trots en skriande efterfrågan så ökar inte biogasvolymerna tillräckligt. Och det är de politiska signalerna och långsiktiga spelreglerna som saknas. Regeringen ger inga som helst besked om villkoren framöver eller om fungerande styrmedel för att få igång denna marknad, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Sammanräkningen av produktion och användning av biogas visar att andelen biogas som går till fordonssektorn i år är i särklass störst. 50 % av den producerade biogasen uppgraderas numera och används som fordonsgas.

- Att allt mer biogas går till transportsektorn är det stora glädjeämnet i sammanställningen. Genom att använda biogas i bilar, bussar och lastbilar sluter vi inte bara kretsloppet utan ersätter också en del av de fossila bränslena med kraftigt minskade utsläpp till följd, fortsätter Mathiasson.

Sammanlagt finns 233 biogasproducerande anläggningar varav 135 avloppsreningsverk, 55 deponier, 19 samrötningsanläggningar och fem industrigasanläggningar. Gårdsbiogasanläggningarna har ökat med fem och är nu 19 till antalet. Avloppsreningsverken står fortfarande för närmare hälften av produktionen. I samrötningsanläggningarna där bland annat hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel från lantbruket rötas ökade volymen biogas med nästan 20 procent jämfört med 2010. Mängden biogas från deponier sjönk samtidigt.

Förutom biogas producerades sammanlagt 1 434 000 ton rötrest. Av det användes 64 % som gödningsmedel och kunde därmed ersätta konstgjort handelsgödsel.

- Antalet gårdsbiogasanläggningar är fortfarande få i förhållande till potentialen och till intresset som finns bland lantbrukare runt om i landet. Många hade nog hoppats att regeringen i höstbudgeten hade infört den så kallade metanreduceringsersättningen på 20 öre per kilowattimme producerad biogas. Den 20-öringen hade betalt tillbaka sig snabbt i form av minskade utsläpp, minskad övergödning och ökad lönsamhet i lantbruket, avslutar Mathiasson.

Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.

Mer information samt rapporten "Produktion och användning av biogas år 2011" hittar du på www.energigas.se/Publikationer/NyRapporter.

www.Biogasportalen.se hittar du rapporten liksom en mängd biogasinformation såsom miljö- och samhällsnyttor, goda svenska exempel på biogasanläggningar och den svenska biogasutvecklingen med både text, grafer och kartor, på nations- och länsnivå.

 

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera