Skip to main content

Regeringen bygger luftslott kring miljöbilarna

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:06 CEST

Energigas Sverige är kritiska till att tydliga besked om det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar saknas i budgetpropositionen. Regeringen väljer istället att framhålla sin så kallade ”supermiljöbilspremie”. Det är en dyr reform som endast kommer att ge 500 nya miljöbilar 2012. Dessa 500 ”supermiljöbilar” under ett helt år kan jämföras med de drygt 500 gasdrivna VW Passat som såldes bara under augusti i år.

– Skälet till att försäljningen av gasdrivna personbilar ökat kraftigt från tidigare låga nivåer är det nedsatta förmånsvärdet. Det är det enda styrmedlet som visat sig riktigt verkningsfullt. Vi är mycket besvikna att regeringen inte förstår vilka problem de oklara beskeden skapar för fordonstillverkarna och företagen som satsar på miljövänlig gasdrift, säger Anders Mathiasson VD Energigas Sverige.

Gasdrivna personbilar är det miljövänligaste alternativet som finns tillgängligt idag och är en viktig del för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. När alliansen presenterade sitt valmanifest i augusti så utlovade miljöministern en förlängning av det nedsatta förmånsvärdet efter 2011 för bilar som drivs med el och gas. Det var ett efterlängtat och viktigt besked som gasbranschen efterfrågat länge. Den ekonomiska situationen för förmånsbilar behöver vara klar minst tre år framåt för att inte försäljningen ska påverkas negativt redan nu.

– Miljöministern talar om att främja förnybara drivmedel, verkningsfulla styrmedel och värdet av det nedsatta förmånsvärdet, men just nu är det mest ord. Regeringen bygger luftslott genom att välja en så kallad supermiljöpremie istället för att ge tydliga besked kring de styrmedel som de facto ger mångfalt fler miljöbilar redan idag, avslutar Anders Mathiasson VD Energigas Sverige.

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera