Skip to main content

Så vill vi minska oljeberoendet

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:54 CET

Svenska biodrivmedelsproducenter kritiserar unisont regeringens planer på en kvotplikt för biodrivmedel. Etanol-, biodiesel och biogasbranschen kritiserar också den låga målsättningen på 10 procent förnybar energi inom transportsektorn 2020. Vi kan tillverka minst dubbelt så mycket biogas, biodiesel och etanol till 2020. Detta skriver de idag gemensamt på Dagens Nyheters debattsida under rubriken: "Så vill vi minska oljeberoendet":

"Trots att klimatmötet i Köpenhamn inte blev den framgång som många hoppats på så inser allt fler att utsläppen av växthusgaser måste minska. EU har relativt höga klimatmål och Sverige har ännu högre svansföring i klimat- och energipolitiken. Men trots allt tal om förnybar energi och sänkta utsläpp så är oljeanvändningen hög, även i Sverige. Närmare 150 TWh av all energi som vi använder i Sverige är olja. Närmare 40 procent all energi till svensk industri, våra bostäder och till transportsektorn kommer alltså ifrån oljan. Oljan importeras via framför allt fartyg från Ryssland, Norge, Danmark, Venezuela, Storbritannien och Iran.

Istället för att bli självförsörjande på energi så pekar allt på ett fortsatt stort svenskt oljeberoende. Inom transportsektorn så har 95 procent av drivmedlen sitt ursprung i oljan. Medan utsläppen från andra sektorer minskat i någon eller hög utsträckning, så har utsläppen från transportsektorn inte gjort det. Finns det då något alternativ? Vi menar att det finns flera. Men den politiska viljan måste finnas. Denna vilja måste komma till uttryck i höga målsättningar, långsiktiga spelregler och goda styrmedel. Idag är målsättningen att nå 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020. Detta är bedrövligt lågt. Redan höjd låginblandning i bensin och diesel löser ju en betydande del av detta. Sverige bör sikta högre och kan då nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Men det förutsätter att vi når en god bit under de närmaste tio åren och framför allt att inte förslag läggs som hämmar utvecklingen.

Vi biodrivmedelsproducenter, som arbetar med biogas, biodiesel och etanol, menar att Sverige kan producera minst 20 procent biodrivmedel till 2020. Vi vill alltså se dubbelt så höga ambitioner som idag. Men det som avgör utvecklingen är framför allt förutsättningar för investeringar och teknikutveckling. Staten styr idag både direkt och indirekt med exempelvis skatter. Det pågår också diskussioner om ett kvotpliktssystem för biodrivmedel som Energimyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen.

En kvotplikt innebär en skyldighet för främst oljebolag att leverera en viss mängd biodrivmedel i förhållande till sina leveranser av bensin och diesel. Förslaget innebär samtidigt att den generella skattebefrielsen som finns idag tas bort. Energimyndighetens uppdrag var att skissera ett eventuellt införande av ett kvotpliktssystem. Analyser av andra typer av tänkbara styrmedelssystem för förnybara drivmedel saknas därmed. Förslaget överlämnades till Näringsdepartementet i september.

Kvotpliktsförslaget har nu varit på remiss och det står klart att kritiken är omfattande. Vi uppmanar därför regeringen att stoppa den stressade hanteringen av detta olyckliga förslag. En kvotplikt som åläggs oljebolagen för att nå ynka 10 procent biodrivmedel skulle riskera att hämma utvecklingen av biodrivmedlen. Vi behöver andra morötter, piskor och incitament för att 10 procent biodrivmedel ska bli miniminivå, ett ”golv” att ta avstamp ifrån. Ett kvotpliktsförslag skulle istället bli ett ”tak” och riskera att permanenta situationen med höga utsläpp och fortsatt oljeberoende inom transportsektorn."

Anders Mathiasson, vd Gasföreningen
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande LRF
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi
Mikael Runeson, vd Nordisk Etanol & Biogas AB
Anders Fredriksson, vd Sekab Biofuels and Chemicals
Gustav Melin, vd Svebio

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera