Skip to main content

Scania ny medlem i Energigas Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:02 CET

Intresset för gas ökar både inom svensk industri och i transportsektorn. Gas ses som ett viktigt sätt att uppnå de nya utsläppskraven.

Lastbils- och busstillverkaren Scania har nu blivit medlem i branschorganisationen Energigas Sverige som arbetar för en ökad användning av de olika energigaserna.

- Jag välkomnar verkligen Scania som medlem. Intresset för gas ökar både inom svensk industri och i transportsektorn. Ett lika stort intresse ser vi internationellt. Att använda gas är ett bra sätt att minska koldioxidutsläppen men också de ämnen som försämrar luftkvaliteten i våra städer, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Ett flertal fordonstillverkare är nu medlemmar i Energigas Sverige. Gas betraktas som ett viktigt bränsle i framtiden. Internationellt ökar användningen av naturgas medan svenska aktörer framförallt satsar på att utveckla biogasproduktion.

Scania ser fram emot ett bra samarbete med Energigas Sverige, inte minst när det gäller omställningen av den svenska transportsektorn. 

- Vi ser medlemskapet i Energigas Sverige som ett led i vårt arbete för att minska utsläppen och öka andelen förnybara drivmedel i transportsektorn. Vår drivmedelsstrategi omfattar alla kommersiellt tillgängliga biobränslen och all vår forskning inom området sker i Södertälje. Samhällets utveckling av användningen av förnybara bränslen, inte minst biogas, sker till stor del genom lokala beslut. Scania är en av ytterst få tillverkare som redan levererar gas-motorer som uppfyller emissionskraven enligt Euro 6, säger Thomas Thärnå, segmentschef inom Scania Trucks.

Energigas Sverige har nu över 180 medlemmar, allt från energibolag till fordonsproducenter, kommuner, drivmedelsbolag och konsultföretag.

Samtliga medlemmar går att hitta här www.energigas.se/Om-oss/Medlemsforetag
liksom årets nya medlemmar: www.energigas.se/Om-oss/BliMedlem/NyaMedlemmar


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera