Skip to main content

Sex procents biogasökning långt ifrån tillräckligt

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 13:21 CEST

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,7 TWh men är fortfarande långt från både efterfrågan och den realiserbara potentialen. En ny regering måste få på plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.

Idag publiceras rapporten ’Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013’. Enligt statistiken producerades 1 686 GWh biogas under år 2013 vilket är en ökning med sex procent från föregående år.

– Biogasproduktionen liksom efterfrågan fortsätter att öka vilket är glädjande. Men vi är långt ifrån den realiserbara produktionen på dryga 20 TWh. Jag har mött flera lantbrukare, energibolagsföreträdare och massaproducenter som i flera år väntat på politiska besked. Den tillträdande regeringen har ett stort ansvar att få på plats ett långsiktigt styrmedel som kan skapa investeringsvilja och lönsamhet för biogasproducenterna, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.´

I slutet av år 2013 fanns det 264 biogasproducerande anläggningar varav 137 avloppsreningsverk, 60 deponier, 39 gårdsbiogasanläggningar, 23 samrötningsanläggningar och fem industrigasanläggningar i Sverige. Skåne, Västra Götalands och Stockholms län stod tillsammans för 50 % av hela landets biogasproduktion.

- Vi kan konstatera att både gårdsbiogasen och samrötningsanläggningarna ökar vilket är mycket positivt. Det är i dessa typer av anläggningar vi har framtiden och de stora tillväxtmöjligheterna, kommenterar Mathiasson.

Förutom biogas har gårdsbiogas- och samrötningsanläggningarna tillsammans även producerat drygt 1 360 000 ton biogödsel som används som gödning och ersätter fossil handelsgödsel.

Statistiken visar också att andelen biogas som går till fordonssektorn fortsätter att stiga. Hela 54 % av den producerade biogasen uppgraderades och användes som fordonsgas.

- Att majoriteten av biogasen går till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föregångare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena och minskar våra utsläpp. Här finns stora exportmöjligheter av miljöteknik att göra, avslutar Mathiasson.

Det finns numera 54 uppgraderingsanläggningar där biogas görs till fordonsgaskvalitet och vid elva injektionsstationer injicerades uppgraderad biogas in på naturgasnätet.

Produktionen av flytande biogas (Liquefied Biogas - LBG) i Sverige fördubblades förra året jämfört med år 2012 då den för första gången introducerades på marknaden. Även här är Sverige en föregångare och intresset är stort för tekniken att förvätska biogas så att även tunga fordon kan använda gasen. Volvo, Scania och Mercedes är några av de många lastbilstillverkare som den senaste tiden lanserat helt nya gaslastbilsmodeller.

Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.

Mer information samt rapporten "Produktion och användning av biogas och rötrest år 2013" hittar du på www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera