Skip to main content

Skuggbudgetar med biogassatsningar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 15:42 CEST

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde kunna öppna för en blocköverskridande satsning.

Oppositionspartierna har i veckan presenterat sina skuggbudgetar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår genom olika klimatprogram satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Biogasen främjas genom stöd till såväl produktion som distribution. 

Även regeringen lyfte i sin höstbudget fram biogasens fördelar men valde att förlänga och utöka det befintliga stödet till marknadsintroduktion av ny teknik. Sammantaget visar dock de olika budgetförslagen att partierna ser biogasens utveckling som viktig.   

- Både oppositionen och regeringen väljer att framhålla biogasen och dess möjligheter till minskade utsläpp. Det borde därmed finnas utrymme för enighet över blockgränserna kring åtgärder för att öka produktionen och stärka marknaden, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige. 

MP går längst i sin satsning på biogas. Partiet föreslår ett produktionsstöd på 140 miljoner årligen till lantbrukare som vill producera biogas på gården. Man vill också införa ett stöd på 50 miljoner för utbyggnad av tankstationer för biogas. 50 miljoner avsätts dessutom till premier för de som vill konvertera sin bil från bensin till biogasdrift. 

Även S vill öka biogasproduktionen inom lantbruket genom en metanreduceringsersättning på 20 öre per producerad kilowattimme. Partiet satsar även på ett särskilt klimatinnovationsprogram för att minska utsläpp av växthusgaser. Man tar som exempel en biogasanläggning där medel ska kunna sökas inom programmet för att delfinansiera byggandet. Socialdemokraterna vill även införa en miljöbilsbonus för de som köper en bil med lägre utsläpp. Följer den bonusen den av regeringen föreslagna miljöbilspremien skulle nästan samtliga gasbilar gynnas av förslaget. 

V föreslår också ett klimatprogram på en miljard kronor per år till kommuner, landsting och företag för att stimulera lokala åtgärder för utsläppsminskningar. Dessutom vill partiet införa ett investeringsprogram för att stimulera utbyggnad av den svenska biogasproduktionen och distributionen för att möjliggöra tillgång på mackar med biogas runt om i landet. 

Sverigedemokraterna gör i sin skuggbudget ingen särskild satsning på biogas utan lyfter istället fram forskning, utveckling och innovation inom olika biobränslen

 

 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera