Skip to main content

Transport- och miljömässan NGV 2013 lockade 1 500 besökare

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 09:02 CEST

I går avslutades den internationella mässan och konferensen NGV 2013 i Göteborg. Cirka 1 500 besökare från 20 länder, ett 50-tal utställare, representanter från EU-kommissionen och de Europeiska och svenska gasföreningarna fanns på plats för att diskutera hur fordonsgasen kan bidra till renare stadsmiljöer och grönare transporter.

- Eventet visade att det just nu sker en stark utveckling på fordonsgasområdet med en ökad efterfrågan på den globala marknaden. Hela världen är nyfiken på hur fordonsgas kan bidra till att minska miljöpåverkan från transportsektorn. Intresset för biogas, som länge varit stort i Sverige, är nu betydligt mer intressant även på den europeiska och globala marknaden, sa Anders Mathiasson, VD för Energigas Sverige som stod som svensk värd för eventet.

Det europeiska målet är att 10 procent av bränslemixen inom transportsektorn ska bestå av förnybara bränslen år 2020 – ett mål som Sverige redan har uppnått. Under konferensen diskuterades bland annat vilka styrmedel som är effektivast för att stärka fordonsmarknaden i sitt omställningsarbete mot grönare transporter.

- Här ligger Sverige efter flera europeiska länder, framförallt när det gäller incitament för ökad biogasproduktion. Det krävs en fördjupad diskussion på europeisk nivå hur den förnybara bränsleproduktionen kan öka och hur antalet miljöfordon kan bli fler. Med tre representanter från EU-kommissionen på plats under konferensen är vår förhoppning att den frågan kommer att fortsätta diskuteras på en hög nivå även efter konferensen.

Det finns en stor tillväxtpotential för fordonsgas i Europa. I dag kör bara 0,4 procent av fordonen i Europa på fordonsgas. Enligt branschens bedömningar räknar man med att den siffran kommer att öka till 5 procent år 2020, vilket motsvarar 17 miljoner bilar. I Sverige är målet att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till år 2030 och till 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Biogasen spelar en viktig roll för att uppnå dessa målsättningar.

NGV 2013 följs upp av ett liknande event i Bryssel nästa år, följt av Paris år 2015. Mässan och konferensen ägs av NGVA Europe (Natural & Bio Gas Vehicle Association) och som svensk värd stod branschföreningen Energigas Sverige.

För ytterligare information:
Anders Mathiasson
VD Energigas Sverige
Telefon: 08-692 18 41
Mobil: 0702-96 32 65
anders.mathiasson@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera