Skip to main content

Vårbudgeten: Några goda nyheter – men oklart om biogasens framtid

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 15:03 CEST

Regeringens vårbudget, som presenteras i dag, innehåller några goda nyheter. Miljöbilsdefinitionen skärps och främjar förnybara bränslen. Dessutom förbättras kraftvärmeproduktionen och klimatstyrningen genom att koldioxidskattens slopas för verksamheter inom EU:s utsläppshandelssystem. Men det finns också oklarheter och besvikelser. Besked om långsiktiga stöd och styrmedel saknas för biogasen och fordonsgasen.

- Vi välkomnar den skärpta miljöbilsdefinitionen, men saknar långsiktiga besked om skattebefrielse för fordonsgasen och andra höginblandade biodrivmedel efter 2013. Branschen måste veta vilka regler som gäller under längre tid än ett år i taget för att kunna göra nödvändiga miljöinvesteringar. Annars blir det svårt att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, säger Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige.

Regeringen inför ett kvotpliktssystem under 2014 för att bland annat ge etanolen bättre produktionsvillkor. Några liknande tydliga besked för fordonsgasen ges inte alls, utan regeringen ska återkomma under nästa år.

- Vi välkomnar regeringens förståelse för att biodrivmedlens ställning på marknaden måste värnas genom särskilda stöd. Däremot kan ett kvotpliktssystem, fel utformat, försämra förutsättningarna för att producera biogas och därmed försvaga fordonsgasens ställning på marknaden. Här krävs besked för att skingra osäkerheten inom branschen, säger Anders Mathiasson.

- Dessutom ges inget besked om stöd för biogasproduktion, förslagsvis ett metanreduceringsstöd. Sverige har goda förutsättningar för att öka produktionen, men utan stöd riskerar de nödvändiga investeringarna att utebli. Resultatet kan bli att biogas i stället importeras från exempelvis Danmark där villkoren för produktion är bättre. Sverige går då miste om både miljövinster och nya tillväxtmöjligheter, säger Anders Mathiasson.

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera