Skip to main content

Volvo sänker utsläppen med gasdrift till lastbilar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 12:02 CET

Gasföreningen välkomnar dagens besked att Volvo nästa år ska börja köra lastbilar på gas. På detta sätt kan dieselförbrukningen minska med upp till 90 procent! Genom gasdrift så minskar utsläppen radikalt av såväl koldioxid som partiklar, svavel och tungmetaller.

– Utsläppen från den tunga trafiken hör till de svåraste klimatutmaningarna i Sverige och övriga EU. Nu visar Volvo vägen till hållbara lastbilstransporter genom gasdrift, säger Anders Mathiasson, vd Svenska Gasföreningen.

Volvo Lastvagnar blir den första lastbilstillverkaren att presentera en lösning där den effektiva dieselmotorn körs på en blandning av fordonsgas och diesel. Under 2010 inleds fältprov i Sverige och Storbritannien.

– Fordonsgas i form av naturgas och biogas är ett tillgängligt och miljövänligare bränsle. I takt med att biogasproduktionen ökar i Sverige kan allt mer biogas blandas i fordonsgasen. Den tunga trafiken får genom gas ett förnyelsebart och effektivt alternativ. Sverige ligger långt fram i arbetet med sikte på klimatneutrala transporter, säger Anders Mathiasson, vd Svenska Gasföreningen.

Det var i augusti 2007 som Volvo Lastvagnar presenterade hela sju körbara demonstrationslastbilar anpassade för olika typer av biodrivmedel. Den fortsatta analysen har resulterat i att företaget idag fokuserar på två förnyelsebara bränslen: DME, samt gas och diesel. Med denna teknik nyttjas dieselmotorns ca 50 procent högre verkningsgrad jämfört med tändstiftsmotorer. Lösningen förbrukar därigenom ca 30 procent mindre energi jämfört med traditionella gaslastbilar. Sett till hela bränslekedjan, från framställning till användning ute på vägen, kan den nya tekniken på sikt ge upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell dieseldrift. Detta gäller vid användning av biogas och hundraprocentig biodiesel.

BIL Sweden, Svenska Gasföreningen och Vägverket anordnar den 28 januari ett seminarium i Stockholm om tunga gasdrivna transporter. För anmälan och mer information se http://www.gasforeningen.se/Aktuellt/seminarier/TungGasdrift.aspx

För mer information kontakta Michelle Ekman, fordonsgasansvarig på Svenska Gasföreningen: michelle.ekman@gasforeningen.se eller 070-685 44 03

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera