Skip to main content

Volvo visar gasdriven lastbil vid seminarium 28 januari

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 15:35 CET

Seminarium och dialog om tunga gasdrivna transporter
– utmaningar och möjligheter för en hållbar marknad.
Välkommen till Armémuseet torsdag 28 januari.

Hur går utvecklingen av gasdrift för tunga fordon? Vilka möjligheter finns för åkerier, bussflottor och annan tung trafik? Hur ser expansionen av biogasproduktion och distributionen av fordonsgas ut i Sverige 2010? Uppfyller den svenska biogasen hållbarhetskriterierna nu och i framtiden. Vilka volymer kan bli aktuella? Ny teknik såsom metandieselmotorer (MDE) och produktion av flytande biogas belyses.

Vägverket redovisar för första gången rapporten "Förbättrad bränsleekonomi och hållbar avgasrening på tunga metanmotorer". Projektet syftar till att beskriva utvecklingen av metanmotorer mot lägre bränsleförbrukning och bättre avgasrening och peka på de möjligheter som finns. Med naturgas och i ännu högre utsträckning med biogas, kan utsläppen av koldioxid minska radikalt från den tunga trafiken. Potentialen finns för att få låga reglerade emissioner. Vilka slutsatser drar projektet och hur kan vi gå vidare?

Seminariet vänder sig till media, myndigheter, politiker och tjänstemän, samt åkerinäringen, trafikoperatörer, företag och aktörer i gasbranschen. Alla som är intresserade av denna nya teknik med miljövänligare gas till tung trafik är välkomna.

Torsdagen den 28 januari klockan 09.30 – 15.30
Registrering och kaffe från klockan 8.30

Plats: Armémuseet, Riddargatan 13, Stockholm
Arrangörer: BIL Sweden, Gasföreningen, Vägverket

Talare:
Möjligheter med Biogas som fordonsbränsle - sett ur ett hållbarhetsperspektiv, Martin Larsson, Miljödepartementet
Framtiden för fordonsgasen, Anders Mathiasson, Gasföreningen
Klimatutmaningen och transporterna samt presentation av ny rapport, Olle Hådell, Vägverket
Håkan Blomén, Mercedes Benz
Birger Pettersson, Scania
Varför MDE™? Mats Landin, Stadspartner
Infrastruktur med flytande gas, Roger Andersson, AGA
En användares syn på alternativa drivmedel, Jan-Olof Arnäs, TRB
Vår väg mot fossilfria transporter, Kristina Christensson, Skånetrafiken

I samband med seminariet kommer olika lastbilar att visas upp, bl a Iveco Daily CNG och en ny lastbil med metandiesel-motor från Volvo och Stadspartner.

Anmälan görs på www.gasforeningen.se
Frågor besvaras av Michelle Ekman på 070-685 44 03 eller michelle.ekman@gasforeningen.se 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera