Typaif2dhe6gumgzbjm5

Landsbygdsministern talar vid nationell konferens gällande samordnad varudistribution

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 06:30 CET

Den 4:e maj kommer över 150 deltagare från runt om i Sverige att få lära sig mer om kommunal samordnad varudistribution. Att samlasta kommunens varuleveranser innebär stora samhälleliga förtjänster, som 60-80 procent färre transporter och därmed minskad miljöbelastning, samtidigt som det ökar konkurrensen genom att lokala livsmedelsproducenter kan delta i kommunala upphandlingar.

Bd01fbijmoaeambazasx

Maxi i Växjö belyser energieffektivitet

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 06:30 CET

19 januari samlas EEMaxiS, nätverket för Maxi ICA-butiker i Sydost, i Växjö för en tematräff om belysning. Deltagarna kommer bland annat att få en butiksdemonstration i energieffektiv belysning, ledd av företaget Prolight och lyssna på Mikael Rosén från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Eeztzamlubhjvsbfzqms

Fastighetsägare energieffektiviserar

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 06:30 CET

18 januari kl 09.00 samlas nio fastighetsägare i sydost på Eventparlamentet i Karlskrona för ett gemensamt energimöte. Karlskronahem presenterar sina satsningar på energieffektivisering och CIT Chalmers förklarar hur man beräknar lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärder, samt hur de kan genomföras.

D6kw2h4qtoq8l2z3dgad

Sågverk spånar kring ny teknik

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 06:30 CET

11-12 januari samlas EESiSyd, energinätverket för sågverk i Sydost, i Vimmerby för att via olika föreläsare och studiebesök inspireras av morgondagens teknik inom bland annat småskalig kraftvärme, fläktsystem och visualisering.

Iflnpiqtbhb9ceua7ycs

Flytande biogas för sjöfart och tunga fordon – ny förstudie

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 17:09 CET

Europeiska regionala utvecklingsfonden har beviljat Energikontor Sydost medel för att undersöka förutsättningarna för användningen av flytande biogas som ett alternativt drivmedel inom sjöfart och i tunga fordon.

Ue8oqwdnycsodkwkkvyx

Bioenergidagen i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 06:30 CET

Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

Wmwtnokytdocdifhuxbz

Växjö värd när nationell plattform för energieffektiva byggnader startar etapp 2

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 16:08 CET

Bo Frank, Växjö kommun hälsar deltagarna i LÅGAN välkomna när startmötet inleds med lunch den 24 november kl. 12 på restaurang Teaterparken i Växjö. LÅGAN är en samverkansplattform mellan Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och bygg- och fastighetssektorn. Det är föreningen GodaHus, som stöttas av Energikontor Sydost, som bjuder in till den första nätverksträffen för deltagarna.

Aa91ycizuqrgtup57pj1

Energieffektivt lantbruk i fokus

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 06:30 CET

Onsdag 23 november, på Stufvenäs Gästgiveri, arrangerar Energikontor Sydost en eftermiddag om sparsam körning, eldrivna lantbruksfordon, biogas och solcellsanläggningar.

Bgfvgo8hektahmpnooe7

Fossilfria drivmedel, fokus i nya nätverk

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:41 CET

Energimyndigheten har beviljat runt 700 000 kr för en satsning som ska öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn i sydost. Under 2017 kommer Energikontor Sydost tillsammans med respektive läns Länsstyrelse bilda och driva tre nätverk i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Kt5mbe6pw1gmg6h0lp4p

Energifrågor diskuteras i Karlshamn

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 06:30 CET

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för årets EnergiTing Sydost på NetPort Science Park i Karlshamn torsdag 10 november. Dagen inleds med ett anförande av Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen. Därefter delas dagen in i tre spår. Markus Wråke, vd för Energiforsk avslutar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Arbetar med hemsida, nyhetsbrev, presskontakter, samt den interna kommunikationen.

Om Energikontor Sydost

Vi stödjer företag och offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.
.

Adress

  • Energikontor Sydost
  • Smedjegatan 37
  • 352 46 Växjö
  • Vår hemsida

Länkar