Ue8oqwdnycsodkwkkvyx

Bioenergidagen i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 06:30 CET

Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

Wmwtnokytdocdifhuxbz

Växjö värd när nationell plattform för energieffektiva byggnader startar etapp 2

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 16:08 CET

Bo Frank, Växjö kommun hälsar deltagarna i LÅGAN välkomna när startmötet inleds med lunch den 24 november kl. 12 på restaurang Teaterparken i Växjö. LÅGAN är en samverkansplattform mellan Energimyndigheten, Sveriges Byggindustrier och bygg- och fastighetssektorn. Det är föreningen GodaHus, som stöttas av Energikontor Sydost, som bjuder in till den första nätverksträffen för deltagarna.

Aa91ycizuqrgtup57pj1

Energieffektivt lantbruk i fokus

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 06:30 CET

Onsdag 23 november, på Stufvenäs Gästgiveri, arrangerar Energikontor Sydost en eftermiddag om sparsam körning, eldrivna lantbruksfordon, biogas och solcellsanläggningar.

Bgfvgo8hektahmpnooe7

Fossilfria drivmedel, fokus i nya nätverk

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:41 CET

Energimyndigheten har beviljat runt 700 000 kr för en satsning som ska öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn i sydost. Under 2017 kommer Energikontor Sydost tillsammans med respektive läns Länsstyrelse bilda och driva tre nätverk i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Kt5mbe6pw1gmg6h0lp4p

Energifrågor diskuteras i Karlshamn

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 06:30 CET

Energi- och klimatfrågan står i fokus när företag, politiker och tjänstemän samlas för årets EnergiTing Sydost på NetPort Science Park i Karlshamn torsdag 10 november. Dagen inleds med ett anförande av Cecilia Hellner, sekreterare i Energikommissionen. Därefter delas dagen in i tre spår. Markus Wråke, vd för Energiforsk avslutar dagen med att diskutera nordens roll i klimatarbetet.

Dzevgavnju4k23nqbfuz

Offentlig upphandling – en väg till hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 10:48 CEST

Varje år handlar de offentliga aktörerna i Sydost upp varor och tjänster för stora summor pengar. Beroende på hur upphandlingsprocessen genomförs, vilka krav som ställs i upphandlingen och vilka rutiner som finns i samband för avrop kommer mer eller mindre hållbara beslut fattas. De offentliga upphandlingarna kan alltså från gång till gång bidra till eller motarbeta en hållbar utveckling.

A0q3fyq0gnsdpaolkcj5

Visualisering á la Ragnar Skanåker i sydostregionens Maxibutiker

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 06:30 CEST

19 oktober kl 9.30 samlas Maxihandlare i på Maxi ICA Stormarknad i Kalmar för att visualisera fram en strategi för vidare energieffektiviseringsarbete i nio butiker i sydostregionen.

Media no image

Kunskapshöjning i lågenergibyggande

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 10:59 CEST

12 oktober kl 09.00 i Ronneby samlas ett tjugotal personer från olika delar av byggbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Dagen avslutas med ett guidat studiebesök på en av AB Ronnebyhus nya lågenergibyggnader.

Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapshöjande satsningar inom lågenergibyggande, i form av en webbutbildning som riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

12 oktober kommer Energimyndigheten att hålla ett informationsseminarium i sal Röda rummet på Soft Center, där de tillsammans med CIT Energy Mangagement och Energikontor Sydost berättar om varför det är viktigt att höja sina kunskaper i att bygga energieffektivt och varför man ska gå Energilyftet.

”För att vi ska nå våra nya klimatmål måste hela byggbranschen prioritera att uppdatera sina kunskaper. År 2021 ska alla nya byggnader i Sverige vara lågenergibyggnader. Det är bråttom.” säger projektledare Stefan Olsson på Energikontor Sydost.

För att koppla ihop teoretiska aspekter med praktiska exempel på hur man bygger energieffektivt, kommer seminariets deltagare att göra ett studiebesök på det nybyggda trygghetsboendet Volontären, under ledning av Kristian Olsér på AB Ronnebyhus.

Datum: 12 oktober

Tid: 09.00

Plats: Sal Röda rummet, Soft Center Etapp 3, Fridhemsvägen 8, Ronneby

För mer information, kontakta

Stefan Olsson

0709-89 01 81, stefan.olsson@energikontorsydost.se 

ENERGIKONTOR SYDOST AB arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.

12 oktober kl 09.00 i Ronneby samlas ett tjugotal personer från olika delar av byggbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Dagen avslutas med ett guidat studiebesök på en av AB Ronnebyhus nya lågenergibyggnader.

Läs vidare »
Mjzywrtl3z9vfy4dmexu

Sågverk går samman för att bli energieffektiva

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 06:30 CEST

Kl 13.00, 28 september samlas nätverket EESiSyd på Gyllsjö Träindustri i Klippan för att diskutera sitt pågående arbete med energieffektivisering.

Pwxmnz2llb81gbdzublb

Hållbarhetsrummet öppnar för frågvisa företagare

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 16:31 CEST

Kl 10-12, 29 september på Kalmar Science Parks Incubator, finns Roger Gunnarsson från Energikontor Sydost på plats i Hållbarhetsrummet för att svara på frågor om hållbart företagande.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Arbetar med hemsida, nyhetsbrev, presskontakter, samt den interna kommunikationen.

Om Energikontor Sydost

Vi stödjer företag och offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.
.

Adress

  • Energikontor Sydost
  • Smedjegatan 37
  • 352 46 Växjö
  • Vår hemsida

Länkar