Pcysmrvuxhoayoz9iktr

Forskning ska ge hållbart skogsbränsleuttag

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 07:00 CEST

Ett nystartat forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö ska ge nya kunskaper som kan omsättas i praktiska lösningar för små skogsbruk. Det kan exempelvis handla om hur man kan skörda grenar, toppar och gallringsris för energitillverkning på ett miljövänligt och lönsamt sätt. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun. Projektet presenteras på ett bioenergiseminarium torsdagen den 10 april.

Iskdu7y8hfktoxozbkv2

Hållbart resande i städer

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 10:15 CEST

Inom EU-projektet SUM har flera goda exempel på hur man kan resa eller transportera gods mer hållbart samlats in från runt om i Europa. Nu startar en regional undersökning om hur dessa kan anpassas för att passa förutsättningarna i sydost. Till sommaren ges en handbok ut där alla goda exempel finns samlade.

Hvezo4o35ekqynsmav7g

Hållbar stadslogistik i historiskt intressanta miljöer

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 09:01 CEST

Att planera för effektiva och miljövänliga transporter i historiskt intressanta småstäder kräver speciella anpassningar. På måndag träffas representanter från flera svenska och europeiska kommuner, Trafikverket och Chalmers för att diskutera och utbyta erfarenheter kring detta, på en konferens i Växjö den 7 april.

Zvqjk9nipk7ptk287ueo

Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp med 70 %

Nyheter   •   2014-03-03 09:07 CET

Genom att samlasta sina varor och leveranser via en samlastningscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina utsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. En studie som Energikontor Sydost har gjort visar att kommuner i Kronobergs län kan minska antalet leveranser med 60 – 80 % samt sina koldioxid-utsläpp med upp till 70 % genom att införa en samordnad varudistribution.

Uqfkercrjugjzldoqaos

Lokalproducerade grönsaker året runt med smart återvinning av värme

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 07:00 CET

Nu startar en kartläggning av möjligheterna att använda spillvärme för att värma växthus så att grönsaksodling blir möjligt en större del av året än idag. Det är tanken med det projekt som Miljöresurs Linné, Växjö kommun och Energikontor Sydost nu drar igång med stöd av Energimyndigheten och Länsstyrelsen.

Gos0i4aurooscyrg8nzl

Möt Karlskronahems energifamilj

Pressmeddelanden   •   2013-12-10 11:35 CET

Familjen Facuse-Theologou i Gullaberg har utsetts till vinterns energifamilj av Karlskronahem, och nu ska de coachas av Energikontor Sydosts Christel Liljegren. Tid: Tisdagen den 10 december kl 17:00. Plats: Gullabergsvägen 10 A, Karlskrona.

Yksfegpcwe2zaiptg1hg

Åsikten i Ljungby bidrar till att Kronoberg ligger i topp

Pressmeddelanden   •   2013-11-26 13:40 CET

Kronobergs län är bäst i landet på att bygga lågenergihus, vilket framgår av en ny rapport från LÅGAN-programmet. Ett av husen som ingår i rapporten är Åsikten i Ljungby, där energiförbrukningen är långt mindre än byggnormens krav. Åsikten visas för medlemmarna i GodaHus den 28 nov kl. 13.15 på Axel Ångbagares gata 1, och då har även media möjlighet att närvara.

Al7asmq1vkx0pahta2ze

I Mundekulla ger solen extra kraft

Pressmeddelanden   •   2013-11-21 11:35 CET

Riktigt energisnåla hus och hus med smarta energilösningar visas under några dagar för allmänheten. Lördagen den 23 november visas bland annat ett bra exempel på hur man som kan producera el själv. På Mundekulla kurs och retreatgård finns en av Kalmar läns större solcellsanläggningar, som installerades i augusti 2013. Anläggningen är på 120 m2 och förväntas producera ca 18000 Kwh el om året.

Grogi3hzvptdpxqvruqr

Kronoberg bygger mest lågenergibyggnader i Sverige

Pressmeddelanden   •   2013-11-18 16:29 CET

Detta framgår av en ny rapport från LÅGAN-programmet där Energimyndigheten samverkar med Sveriges byggindustrier med syftet att öka kunskapen om och etablera en marknad för lågenergibyggnader. Av andelen nybyggda lågenergibostäder i förhållande till den totala bostadsproduktionen så ligger Kronobergs län i topp med 23 % säger projektledaren Åsa Wahlström.

Pyh7q2lsut0sfh8qqydd

Skolan lever inte upp till läroplanens mål om hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 15:34 CET

Sveriges största miljöorganisationer, forskare och andra aktörer bjuder in politiker och representanter för skolan till ett möte för att diskutera hur skolan ska nå målen för hållbar utveckling i läroplanen. Nya forskningsresultat presenteras som bland annat visar att Sveriges utbildningssystem inte lever upp till läroplanens mål inom lärande för hållbar utveckling.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Arbetar med hemsida, nyhetsbrev, presskontakter, samt den interna kommunikationen.

Om Energikontor Sydost

Norra Europas största regionala energikontor

Energikontor Sydost AB arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i vårt samhälle. Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Adress

  • Energikontor Sydost
  • Framtidsvägen 10 A
  • 351 96 Växjö
  • Vår hemsida

Länkar