Fhug4gm4h7bhn4xmxwb8

Upphandling, att föregå med gott exempel

Pressmeddelanden   •   2014-09-14 11:22 CEST

Mellan upphandling av varor och tjänster och en organisations påverkan på miljön och klimatet finns ett tydligt samband. Utan ställda miljö- och energikrav finns risk för stor eller större negativ påverkan. Med ställda miljö- och energikrav ges möjlighet till energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskad miljöbelastning.

M1vxokmtzkwavkerpush

Samordnad varudistribution blir verklighet för fler kommuner i Kronobergs län

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 07:30 CEST

Sedan Växjö kommun startade sin samordnade varudistribution år 2010 har de tillsammans med Energikontor Sydost arbetat för att sprida konceptet till övriga kommuner i Kronobergs län. Alvesta, Ljungby och Tingsryd har sagt ja och kommer nu införa en samordnad varudistribution av kommunens varor.

H6vw1m2mrc1b8h3qqjkg

Unga tjejers teknikintresse stöttas

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 10:55 CEST

30 gymnasietjejer från Tingsryd, Älmhult och Växjö deltar i Tjejresan som startar med ett studiebesök på VEAB i Växjö och Volvo i Braås den 9 september. Tjejresor har tidigare gjorts i Kalmar i län med mycket gott mottagande. Syftet är att inspirera fler tjejer att välja tekniska utbildningar genom studiebesök och möten med kvinnor i teknikbranschen.

Y29p4rhljvvordnvw2dc

Grön upphandling – ett strategiskt styrmedel

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 16:56 CEST

Grön upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg och styrmedel för att nå minskad energiförbrukning samt minska kostnader långsiktigt. Via nationell och internationell finansiering kommer Energikontor Sydost de närmste åren aktivt stödja och uppmuntra företag och offentliga aktörer i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län till grönare upphandlingar.

Ujgmdcy5bgga9cgb57qu

Hållbar utveckling av förnybar energi

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 09:41 CEST

I Blekinge kommer 62 % av all energi från förnybara energikällor och det finns stora möjligheter att öka den andelen. Även om utsläppen förnybar energi ger upphov till bara är en bråkdel jämfört med fossila bränslen måste utveckling ske på ett hållbart sätt. Onsdagen den 11 juni 13.00, hålls en konferens om ”Hållbar utveckling av förnybar energi i södra Östersjöregionen”, på BTH i Karlskrona.

Yagvrryhgdwbsonblbzr

Stort intresse för solenergi under Solenergidagarna

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 07:00 CEST

Den 1-31 maj 2014 genomförs Solenergidagarna i Sverige, vilket är en del av European Solar Days som är den största solenergikampanjen i Europa, med mer än 20 deltagande länder sedan 2002.

Qtmpnbfbsgykxywtyacs

Solenergidagarna i Sydost

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 15:24 CEST

Den 1-31 maj 2014 genomförs Solenergidagarna i Sverige med massor av aktiviteter med tema solenergi. I Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronobergs län) kan man bland annat besöka utställningar, lyssna på föreläsningar och pröva en smart solgrill.

D90htnantrctolxpgk7m

Länen i sydöstra Sverige vill ha lokalt producerad och konsumerad biogas – nytt tankställe invigs i Mosekrog 3/5

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 16:01 CEST

Den första av tre nya tankställen invigs lördagen den 3 maj i Mosekrog norr om Kalmar. Allmänheten bjuds in på öppet hus kl. 12 – 15 för att se anläggningen och olika typer av gasdrivna fordon. En regional strategi för biogas som tagits fram av Biogas Sydost, visar det finns både potential och investeringsvilja i regionen. Bakom strategin står länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Pcysmrvuxhoayoz9iktr

Forskning ska ge hållbart skogsbränsleuttag

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 07:00 CEST

Ett nystartat forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö ska ge nya kunskaper som kan omsättas i praktiska lösningar för små skogsbruk. Det kan exempelvis handla om hur man kan skörda grenar, toppar och gallringsris för energitillverkning på ett miljövänligt och lönsamt sätt. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun. Projektet presenteras på ett bioenergiseminarium torsdagen den 10 april.

Iskdu7y8hfktoxozbkv2

Hållbart resande i städer

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 10:15 CEST

Inom EU-projektet SUM har flera goda exempel på hur man kan resa eller transportera gods mer hållbart samlats in från runt om i Europa. Nu startar en regional undersökning om hur dessa kan anpassas för att passa förutsättningarna i sydost. Till sommaren ges en handbok ut där alla goda exempel finns samlade.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Arbetar med hemsida, nyhetsbrev, presskontakter, samt den interna kommunikationen.

Om Energikontor Sydost

Vi stödjer företag och offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.
.

Adress

  • Energikontor Sydost
  • Framtidsvägen 10 A
  • 351 96 Växjö
  • Vår hemsida

Länkar