Wvx1mwirhnnus2o3joul

Skånska goda exempel på forum för hållbar mobilitet i Europa

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 12:12 CEST

Skånemejerier och E-mobility är två goda hållbara mobilitetsexempel som har spridits i Europa. Det gjordes inom projektet SUM - Sustainable Urban Mobility - som är ett interregionalt projekt där Energikontoret Skåne deltagit i genom att utbyta kunskap och information om skånska erfarenheter.

Hljzxwxo0vlshud2xriz

Skånska företag sparar miljoner på minskad energianvändning

Pressmeddelanden   •   2013-12-18 09:01 CET

Fler än 100 skånska företag och lantbruk har utnyttjat möjligheten att få ekonomiskt bidrag från Energimyndigheten för att minska sin energianvändning. Med den så kallade energikartläggningschecken har företagen kunnat anlita en energikonsult och fått sin energianvändning kartlagd och en åtgärdsplan framtagen.

Vmgnh8pk6owwdnk4sp3e

Kvarnby GK satsar på en golfanläggning för framtiden

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 11:31 CET

Kvarnby golfklubb är en golfanläggning i Malmö kommun. Genom att investera i jord eller grundvattenvärmepump och byta ut delar av ventilationssystemet, kan de nu planera för en framtida verksamhet. Förhoppningen är att energianvändningen till uppvärmning och varmvatten minskar med 70 %. Då gör golfklubben samtidigt en insats för klimatet genom att minska sina koldioxidutsläpp med 50 ton.

Media-no-image

Flyinge AB satsar långsiktigt på ledbelysning

Pressmeddelanden   •   2013-11-11 12:27 CET

Flyinge AB är en stor ridanläggning i Lunds kommun som utbildarhästar och hästtränare. Genom att belysningen succesivt bytts ut till ledbelysning och har energiförbrukningen minskat med 300 MWh. Investeringskostnaden sparas in på 3 år om man räknar normalt underhåll enligt fastighetsägareföreningens kalkyler. Dessutom gör de en god insats för miljön och klimatet genom att minska sitt koldioxidutsläpp med 30 ton.

Flyinge AB var under 2012 värd för en av inspirationsträffarna i projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Fastighetschef Sune Hagström ställde upp som föreläsare och visade runt deltagarna på anläggningen, som var extra nyfikna på den nya ledbelysningen i ridhusen. Genom att installera ledbelysning i etapper och testa olika lampor, har ridanläggningen nu en fungerande och energieffektiv belysning. Dessutom har ljuskvaliteten avsevärt förbättrats och ridhallarna har nu ett tillräckligt ljus för att kunna fotografera i med bra resultat.

Efter investeringen av ledbelysningen som mer än halverade belysningskostnaderna, har Flyinge planer på att lägga in egen central fjärrvärmeanläggning med eldning av gödsel och flis, samt en kompletterande solcellsanläggning.

Flyinge har gjort en långsiktig plan för hur de vill driva sin anläggning och vilka investeringar de vill göra för att få en hållbar verksamhet med låga driftskostnader. De har gjort sin anläggning mindre sårbar för höga elpriser och de har möjlighet att planera för framtida investeringar, säger Lena Gunnarsson som arbetar som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret Skåne.

Det generella rådet till andra föreningar är att undersöka lösningar hos flera företag och ta in offerter. Se till att få bruksanvisningar och garantidokument före eller vid installationen.  Ta också reda på om det går att söka bidrag från flera håll.

Se till att installationer och lampor är rätt märkta och att de håller föreskriven IP klass. Kontrollera också med ditt försäkringsbolag om de har högre krav än normen, säger Sune Hagström från Flyinge AB.

Är din förening intresserad av att delta i projektet är ni välkomna att kontakta Skåneidrotten eller Energikontoret Skåne.

Kontakt
Sune Hagström, Flyinge AB
sune.hagstrom@flyinge.se, 046-64 920

Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne
lena.gunnarsson@kfsk.se, 0709-71 99 70

Martin Lundgren, Skåneidrotten
martin.lundgren@skaneidrotten.se, 040-600 59 49

Projektet "Klimatsmart idrott i Skåne" drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne, och finansieras av Region Skånes miljövårdsfond. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Flyinge AB är en stor ridanläggning i Lunds kommun som utbildar hästar och hästtränare. Genom att belysningen succesivt bytts ut till ledbelysning och har energiförbrukningen minskat med 300 MWh. Investeringskostnaden sparas in på 3 år. Dessutom gör de en god insats för miljön och klimatet genom att minska sitt koldioxidutsläpp med 30 ton.

Läs vidare »
Media-no-image

Båstad Sportcenter med Båstad Tennissällskap satsar på energieffektiv ledbelysning

Pressmeddelanden   •   2013-10-25 15:14 CEST

Båstad Sportcenter är en stor tennisanläggning i Båstad kommun. Genom att installera nya ledlysrör på alla sina inomhusbanor, räknar de med att kunna spara 50 % av kostnaden som tidigare gick till belysningen. Förutom en minskad energianvändning som motsvarar 4 villors normalförbrukning, reduceras också koldioxidutsläppen med 5 ton per år.

Båstad Sportcenter med Båstad Tennissällskap deltog under 2012 i projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla belysningen var det dyrt och ineffektivt att hålla alla banor upplysta. Belysningen var dessutom för svag för internationell tävlingstennis. Klubben började därför sitt arbete med att hitta en ledleverantör, med erfarenheter av tennishallar. Efter flera månaders förberedelser räknar man nu med att vara klar med hela installationen.

Från Skåneidrottens och Idrottslyftets sida är vi angelägna om att idrottsrörelsen tar sitt ansvar för klimatfrågorna men det fina med ”Klimatsmart Idrott” är att det också innebär att föreningarna lägger sina resurser på bra idrottsverksamhet istället för onödiga energikostnader. Det gillar vi, säger Martin Lundgren om Idrottslyftet.

Kostnaden för att installera ledbelysningen är 1,2 miljoner kr och finansierades med hjälp av:

 • Skåneidrotten och Idrottslyftet
 • Kommunen
 • Egna medel, cirka 70 %

Båstad Sportcenter har arbetat med energibesparande åtgärder i flera år. Bland annat har de investerat i energisnål varmvattenberedning via frånluftsvärmepumpar, takvärmen i tennishallarna är numera utbytt mot luft/luft värmepumpar och tropikfläktar sitter i taket för att få ned värmen mot golvet. Belysningen installeras behovsstyrt. Bättre behovsstyrning kommer även att införas för både värme och ventilation.

Föreningen Båstad Tennissällskap arbetar långsiktigt med att sätta upp nya mål med sitt arbete för att få sin anläggning så energieffektiv som möjligt, vilket är imponerande eftersom alla investeringar kostar, framförallt på en så stor anläggning, säger Lena Gunnarsson som arbetar som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret Skåne.

Det generella rådet till andra föreningar är att undersöka lösningar hos flera företag och ta in offerter för alla åtgärder som planeras. Se till att få bruksanvisningar och garantidokument före eller vid installationen, så att det inte drar ut på tiden innan de kommer. Ta också reda på om det går att söka bidrag.

Vårt bästa tips är att ta råd från flera håll om vilka åtgärder som kan göras. Sök referensanläggningar och besök dem gärna. Råd fick vi av Energikontoret Skåne som Skåneidrotten samarbetar med.  Vi har även haft en mycket god dialog med våra lokala entreprenörer och serviceföretag under processen, vilket gjort att vi fått en anläggning som vi är mycket nöjda med, säger Jan Trolle på Båstad sportcenter.

Är din förening intresserad av att delta i projektet är ni välkomna att kontakta er lokala energi och klimatrådgivare, Skåneidrotten eller Energikontoret Skåne.

Kontakt
Jan Trolle, Båstad sportcenter
jan.trolle@telia.com

Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne
lena.gunnarsson@kfsk.se, 0709-71 99 70

Martin Lundgren, Skåneidrotten
martin.lundgren@skaneidrotten.se, 040-6005949

Projektet "Klimatsmart idrott i Skåne" drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Båstad Sportcenter är en stor tennisanläggning i Båstad kommun. Genom att installera nya ledlysrör på alla sina inomhusbanor, räknar de med att kunna spara 50 % av kostnaden som tidigare gick till belysningen. Förutom en minskad energianvändning som motsvarar 4 villors normalförbrukning, reduceras också koldioxidutsläppen med 5 ton per år.

Läs vidare »
Media-no-image

Häljarps SK gör stor skillnad med små medel

Pressmeddelanden   •   2013-10-15 09:39 CEST

Häljarps SK är en innebandyklubb i Landskrona kommun. Genom små medel och mycket ideellt arbete har de lyckats göra klubblokalen Tallstugan som ligger mitt i byn, energisnål och tillgänglig för alla som behöver hyra en lokal. Dessutom gör de en god insats för miljön och klimatet.

Häljarps SK deltog under 2012 i projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Genom att installera luft/luftvärmepumpar, byta till energieffektiv belysning och centralstyra värmen, betalar sig verksamheten själv genom att andra föreningar i byn hyr lokalen.

- Från Skåneidrottens och Idrottslyftets sida är vi angelägna om att idrottsrörelsen tar sitt ansvar för klimatfrågorna. Det fina med ”Klimatsmart Idrott” är att det också innebär att föreningarna lägger sina resurser på bra idrottsverksamhet istället för onödiga energikostnader och det gillar vi, säger Martin Lundgren från Skåneidrotten om Idrottslyftet.

Efter investeringen av värmepumparna, som halverade uppvärmningskostnaderna, har Häljarp SK även kunnat satsa på ett nytt FTX-system (till och frånluftsventilation med återvinning), för att spara ytterligare på energianvändningen. I framtiden drömmer föreningen om att kunna investera i ett vattenburet värmesystem som också kan producera varmvatten på ett energieffektivt sätt.

- Föreningen har gjort en långsiktig plan för hur de vill driva sin förening och vilka investeringar de vill göra, för att få en hållbar verksamhet med låga driftskostnader. På detta sätt har de gjort sin klubb mindre sårbar för höga elpriser och de har möjlighet att planera för framtida investeringar, säger Lena Gunnarsson som arbetar som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret Skåne.

Det generella rådet till andra föreningar är att undersöka lösningar hos flera företag och ta in offerter. Se till att få bruksanvisningar och garantidokument före eller vid installationen, så att det inte drar ut på tiden innan de kommer. Ta också reda på om det går att söka bidrag från flera håll.

Inom varje förening finns det säkert en hel del kunskap om hur man kan förbättra sin situation inom energianvändningen. Det behöver inte vara direkta kontakter utan även genom kontakters kontakter, kan man komma långt. Sedan måste det finnas en hel del eldsjälar som kan ta tag i det mesta vad gäller utförande och det finns säkert i de flesta föreningar. Tyvärr är det många gånger svårt att engagera folk, men ska föreningslivet överleva så måste alla hjälpas åt om det ska bli något gjort, säger Kenneth Wiktorin klubbens ordförande.

Är din förening intresserad av att delta i projektet är ni välkomna att kontakta Skåneidrotten eller Energikontoret Skåne.

Kontakt
Kenneth Wiktorin, Häljarps SK
k.wiktorin@telia.com, 0708-93 53 51

Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne
lena.gunnarsson@kfsk.se, 0709-71 99 70

Martin Lundgren, Skåneidrotten
martin.lundgren@skaneidrotten.se, 040-600 59 49

Projektet "Klimatsmart idrott i Skåne" drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.


Häljarps SK är en innebandyklubb i Landskrona kommun. Genom små medel och mycket ideellt arbete har de lyckats göra klubblokalen Tallstugan som ligger mitt i byn, energisnål och tillgänglig för alla som behöver hyra en lokal. Dessutom gör de en god insats för miljön och klimatet.

Läs vidare »
Media-no-image

Örkelljunga FK satsar på bra inomhusklimat och energismart uppvärmning

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 08:59 CEST

Örkelljunga FK är en orienteringsklubb i Örkelljunga kommun i Skåne. Genom att investera i en bergvärmepump, tilläggsisolera och byta till energieffektiva fönster, kan de nu planera för att utöka sin verksamhet utan att få höga driftskostnader. Förhoppningen är att energi-användningen står still, samtidigt som driftstimmarna och aktiviteterna i föreningen ökar.

Örkelljunga FK deltog under 2012 i projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla luftvärmepumpen och direktel var det för dyrt att hålla varmt i klubblokalen. Dessutom var den gamla varmvattenberedaren på väg att ”ta slut”. Inomhusklimatet försämrades ytterligare av ett oisolerat golvbjälklag och dåliga tvåglasfönster. Kostnaden för att installera bergvärmepump, konvertera till vattenburet system till klubbhuset samt övernattningshuset, tilläggsisolera och byta fönster var 380 000 kr och finansierades med hjälp av:

 • Skåneidrotten och Idrottslyftet
 • Örkelljunga Kommun – Partnerskapspengar 
 • Örkelljunga Friluftsklubbs Stödförening
 • Lokala Sponsorer
 • Egna medel och ideellt arbete

- Från Skåneidrottens och Idrottslyftets sida är vi angelägna om att idrottsrörelsen tar sitt ansvar för klimatfrågorna. Men det fina med ”Klimatsmart Idrott” är att det också innebär att föreningarna lägger sina resurser på bra idrottsverksamhet istället för onödiga energikostnader, det gillar vi, säger Martin Lundgren om Idrottslyftet.

Dessutom har föreningen nu en säker och energieffektiv uppvärmning framförallt under vinterhalvåret och god tillgång till varmvatten vid träningstillfällen, läger mm i klubblokalerna.

Nu när föreningen förbättrat klimatskalet genom tilläggsisolering och fönsterbyte så kan  värmepumpen arbeta med lägre temperaturer ut till radiatorerna. Det ger bra förutsättning för en hög årsvärmefaktor* och därmed låg energianvändning, säger Lena Gunnarsson som arbetar som energi-och klimatrådgivare på Energikontoret Skåne.

Rådet till andra föreningar är att undersöka lösningar hos flera företag och ta in offerter. Se till att få bruksanvisningar och garantidokument före eller vid installationen, så att det inte drar ut på tiden innan de kommer. Ta också reda på om det går att söka bidrag från flera håll.

- Ta råd från flera håll om vilka åtgärder som bör göras. Våra bästa råd fick vi av Energikontoret Skåne som Skåneidrotten samarbetar med, vi har även haft en mycket god dialog med våra lokala entreprenörer, CSAB, Enbergs VVS och HP Borrningar under processen vilket gjort att vi fått en anläggning som vi är mycket nöjda med, säger Niklas Welander, ÖFK.

Är din förening intresserad av att delta i projektet är ni välkomna att kontakta Skåneidrotten eller Energikontoret Skåne.

Kontakt
Niklas Welander, orkelljunga.fk@telia.com, 0730-647305

Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne, lena.gunnarsson@kfsk.se,
0709-71 99 70

Martin Lundgren, Skåneidrotten, martin.lundgren@skaneidrotten.se,
040-600 59 49

Projektet "Klimatsmart idrott i Skåne" drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Örkelljunga FK är en orienteringsklubb i Örkelljunga kommun i Skåne. Genom att investera i en bergvärmepump, tilläggsisolera och byta till energieffektiva fönster, kan de nu planera för att utöka sin verksamhet utan att få höga driftskostnader. Förhoppningen är att energianvändningen står still, samtidigt som driftstimmarna och aktiviteterna i föreningen ökar.

Läs vidare »
Media-no-image

Satserups IBF minskade sin uppvärmningskostnad med 60 %

Pressmeddelanden   •   2013-10-02 10:24 CEST

Satserups IBF är en bågskytteklubb och byaförening i Hörby kommun i Skåne. Genom att byta ut oljepannan till en pelletspanna lyckades föreningen minska sin uppvärmningskostnad med hela 60 %. Med denna besparing kunde de satsa på utveckling av verksamheten istället för
att betala värmekostnader. Dessutom gjorde de en god insats för miljön och klimatet. 

Satserups IBF deltog under 2012 i projektet ”Klimatsmart idrott i Skåne” som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla oljepannan gick det åt 6,9 kubikmeter olja per år för uppvärmning av byggnaden. Varmvattenberedningen hade stängts av för att spara energi och pengar. Kostnaden för bytet till pelletspanna var 169 000 kr och finansierades med hjälp av Skåneidrotten och Idrottslyftet, Färs och Frostas Sparbanksstiftelse, Lions i Hörby samt med bidrag från Hörby kommuns fritidskontor. De lade även en liten summa själva.

Från Skåneidrottens och Idrottslyftets sida är vi angelägna om att idrottsrörelsen tar sitt ansvar för klimatfrågorna men det fina med ”Klimatsmart Idrott” är att det också innebär att föreningarna lägger sina resurser på bra idrottsverksamhet istället för onödiga energikostnader, det gillar vi, säger Martin Lundgren från Skåneidrotten om Idrottslyftet.

Pelletspannan gav en kraftig minskning av uppvärmningskostnader och koldioxidutsläpp. Kostnaden för oljan uppgick år 2010-2011 till 86 200 kr per år. Kostnaden för pellets beräknas till 35 000 kr. Det medför en besparing på 51 200 kr och 20 ton koldioxid per år!

Dessutom har föreningen nu tillgång till varmvatten och har utökat öppettiderna. Ideellt arbete med till exempel tillsyn och sotning har tillkommit, men föreningen hade inte haft råd att behålla lokalen om inte kostnaden för uppvärmningen hade minskats. Föreningen har även kunnat starta upp ny verksamhet för barn och ungdomar.

Eftersom föreningen valde en pelletspanna, behåller de samma förutsättning för ventilation i byggnaden och tillskottsvärme i källaren som tidigare, säger Lena Gunnarsson som arbetar som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret Skåne.

Rådet till andra föreningar är att undersöka lösningar hos flera företag och ta in offerter. Se till att få bruksanvisningar och garantidokument före eller vid installationen, så att det inte drar ut på tiden innan de kommer. Ta också reda på om det går att söka bidrag från flera håll.

Ta råd från flera håll om vilka åtgärder som bör göras. Våra bästa råd fick vi av Energikontoret Skåne som Skåneidrotten samarbetar med, säger Anders Hellrup från Satserups IBF.

Är din förening intresserad av att delta i projektet är ni välkomna att kontakta Skåneidrotten eller Energikontoret Skåne.

Kontakt
Anders Hellrup, Satserups IBF, anders.hellrup@satserup.se

Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne, lena.gunnarsson@kfsk.se, 0709-71 99 70

Martin Lundgren, Skåneidrotten, martin.lundgren@skaneidrotten.se, 040-6005949

Projektet "Klimatsmart idrott i Skåne" drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.


Satserups IBF är en bågskytteklubb och byaförening i Hörby kommun i Skåne. Genom att byta ut oljepannan till en pelletspanna lyckades föreningen minska sin uppvärmningskostnad med hela 60 %. Med denna besparing kunde de satsa på utveckling av verksamheten istället för att betala värmekostnader. Dessutom gjorde de en god insats för miljön och klimatet.

Läs vidare »
Media-no-image

Trelleborg och Rättvik bäst i Sverige på sparsam körning!

Pressmeddelanden   •   2013-09-27 12:15 CEST

Under årets Trafikantvecka har 47 kommuner deltagit i den nationella Sparsam Körning-tävlingen. Rättvik är årets vinnare, men Trelleborg kom in som god tvåa!

135 svenska kommuner medverkade i Trafikantveckan 16-22 september, enligt Cykelfrämjandet, Energikontoren Sverige och Gröna Bilister – nytt rekord! Av dessa deltog 47 kommuner i den nationella Sparsam Körning-tävlingen, också det nytt rekord.

I den kommunala Sparsam Körning-tävlingen 2013 vann Rättviks kommun, med högst genomsnittspoäng per tävlande deltagare. I den individuella tävlingsdelen kom Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård som god fyra med 458 poäng! Tävlingen genomförs i simulator, med exakt lika förhållanden för de tävlande. Simulatorn har pedaler, växellåda och en datorskärm som visar den sträcka man kör, och genom uppkoppling mot Internet kan man direkt jämföra sina resultat med andra tävlande.

Grattis Rättvik och Trelleborg! Om kommunernas framgångar i tävlingen omsätts i verklig körning, kan bränslenotan minska med uppemot 15 procent, med mer pengar över för annan kommunal verksamhet. Och klimatpåverkan minskar lika mycket som bränslenotan, så alla har glädje av kommunens framgångar, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. 

1    Rättvik         415
2    Trelleborg    415
3    Mora            413
4    Kinda           413
5    Hudiksvall    399
6    Borgholm     395
7    Berg             379
8    Leksand       372
9    Danderyd     369
10  Heby            363

 – Alla kan lära sig köra sparsamt, och direkt spara både miljön och plånboken, utan att behöva byta bil eller resmönster. Det är ett viktigt första steg, och jag är mycket glad att kommunpolitiker och invånare i hela 47 kommuner utmanat varandra i sparsam körning i år, säger Sara-Linnéa Östervall, Energikontoren Sverige.

Utmaningen fokuserar på effektivare bilkörning, men Trafikantveckan handlar också mycket om att låta bilen stå.

Mer än hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, och många av dem skulle inte behöva göras i bil. Under Trafikantveckan har många kommuner arbetat mycket med att få fler att åka kollektivt, cykla, gå eller arbeta distans. Här hoppas vi på spännande initiativ framöver, säger Anders Drougge, ordförande för Cykelfrämjandets Riksorganisation.

www.trafikantveckan.nu/content/resultatlista finns resultaten från alla 47 kommuner.

För ytterligare information:

Cykelfrämjandet: Anders Drougge, 070-7758415

Energikontoren Sverige: Sara-Linnéa Östervall, 0702-11 05 47

Gröna Bilister: Mattias Goldmann 070-309 00 45

Energikontoret Skåne, Lena Gunnarsson 0709-71 99 70Under årets Trafikantvecka har 47 kommuner deltagit i den nationella Sparsam Körning-tävlingen. Rättvik är årets vinnare, men Trelleborg kom in som god tvåa!

Läs vidare »
Media-no-image

Trafikantveckan i Trelleborg: Utmana kommunalrådet i sparsam körning

Pressmeddelanden   •   2013-09-16 14:24 CEST

Under Trafikantveckan, fredag och lördag 20-21 september, är alla över 16 år välkomna till köpcentrat Valen för att utmana kommunalrådet Ulf Binsgård i sparsam körning. Kommunalrådet finns på plats fredagen kl. 10.00 - 11.00 för att starta tävlingen med hjälp av Trelleborgs energi- och klimatrådgivare. Friberg cykelaffär erbjuder dessutom 1000 kronor i rabatt till den som provkör en elcykel.

Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum den 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Kampanjen uppmuntrar att man i de europeiska städerna på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ. Cykelfrämjandet, Energikontoren Sverige och Gröna Bilister samordnar arbetet i Sverige. Aktiviteten i Trelleborg är en av flera aktiviteter som arrangeras i Skåne under Trafikantveckan.

– Arbetet för smartare transporter pågår förstås varje dag, året runt, men det är väldigt värdefullt att under en vecka kunna lyfta fram arbetet och inspirera såväl kommunen själv som det lokala näringslivet och medborgarna att bidra, säger Mattias Goldmann, talesperson för Gröna Bilister.

I år fokuseras arbetet mycket på luftföroreningar, som fortsatt ligger på för hög nivå i många svenska tätorter. Barn är mer utsatta än vuxna, bland annat för att de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt och att de befinner sig närmare marknivå och därmed närmare bilarnas avgasrör. EU-kommissionen kräver att utsläppen av kväveoxider och partiklar snabbt minskar i en rad kommuner för att Sverige ska undgå att bötfällas, och trafiken har en nyckelroll i detta.

– Genom att ändra våra resvanor gör vi inte bara en insats för miljön, det gör även skillnad i plånboken och i hur vi mår. Det säger Lena Gunnarsson som arbetar med energirådgivning på Energikontoret Skåne.

År 2012 deltog 2158 städer i världen i Trafikantveckan, 105 kommuner i Sverige registrerade sitt deltagande och 25 kommuner till genomförde aktiviteter. Siffrorna för 2013 är ännu inte klara, men det ser ut att bli än större.

För ytterligare information: 
Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne, 0709-71 99 70, lena.gunnarsson@kfsk.se

I samband med trafikantveckan 16-22 september arbetar Cykelfrämjandet, Föreningen för Sveriges Regionala Energikontor och Gröna Bilister gemensamt för att stärka alternativen till bilen, bl.a. med den gemensamma sajten trafikantveckan.nu, där också detaljerad statistik om bilanvändning finns.

Under Trafikantveckan, fredag och lördag 20-21 september, är alla över 16 år välkomna till köpcentrat Valen för att utmana kommunalrådet Ulf Binsgård i sparsam körning. Kommunalrådet finns på plats fredagen kl. 10.00 - 11.00 för att starta tävlingen med hjälp av Trelleborgs energi- och klimatrådgivare. Friberg cykelaffär erbjuder dessutom 1000 kronor i rabatt till den som provkör en elcykel.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anna.troedsson@kfsk.se
 • 0709-71 99 55

Om Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne arbetar för en hållbar energianvändning

Vi är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Inom verksamheten bedrivs också ett antal nätverk som arbetar med att främja förnybara energislag som exempelvis biogas, solenergi och vätgas.

Biogas Syd är ett nätverk och en regional samverkansorganisation i Skåne som arbetar för att främja produktion, användning och distribution av biogas. I nätverket deltar drygt 30 organisationer, företag, kommuner och forskningsinstitut.

Solar Region Skåne drivs i form av en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne. Föreningen arbetar också för att uppnå en fungerande marknad för solenergi i Sverige samt medverka till att regionen blir ledande i Norden när det gäller solenergi.

H2 Skåne är ett regionalt samverkansprojekt för vätgasintressenter som arbetar för att främja användningen av vätgas och vätgasteknologi i Skåne. Projektet arbetar för att öka kunskapen om vätgas och medverka till att skånska företag utvecklar produkter och tjänster anpassade för vätgasbranschen.

Adress

 • Energikontoret Skåne
 • Nordenskiöldsgatan 17
 • 211 19 Malmö