Qgpagiqbt05fx8kyngwg

Hur långt kan en gasbil köra på en påse matavfall?

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 08:52 CET

Svar: nästan 4 kilometer. Detta är ett av de många nyckeltal som uppdaterats och tagits fram i ett projekt under 2014. Nyckeltalen ska fungera som ett stöd i arbetet med kommunikation kring matavfallsinsamling. De ska även göra det lättare för den enskilde avfallsgenereraren att se den nytta som utsortering av matavfall ger.

Scdvpqtpucovkvtwtmtw

Projektet BEAN lanserar hemsida

Nyheter   •   2014-11-24 14:38 CET

Baltic Energy Agency Network (BEAN) har i dagarna fått en hemsida. Hemsidans hjärta är en kunskapsdatabas som innehåller projekt som nätverkets partners är eller har varit delaktiga i, tanken är att vi ska inspireras och lära oss av varandra.

Whxdknyv1g2cd4e54mx4

Solceller finns i alla skånska kommuner

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 11:24 CET

En kartläggning av samtliga elnätsföretag i Skåne visar att solceller är på stark frammarsch i Skåne. I september fanns totalt 481 elnätsanslutna solcellsanläggningar i Skåne och av dessa hade 206 anläggningar tillkommit bara under 2014. Solcellerna finns i alla skånska kommuner och den sammanlagda effekten är drygt 6 MW vilket motsvarar en uppskattad årlig elproduktion på 5,4 miljoner kWh.

V9c4hkdoypk0q15ewyvc

Vinnarna i Miljöbilsutmaningen är korade

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 16:12 CEST

Vi är glada att presentera vinnarna av Miljöbilsutmaningen. Priset för årets bilförsäljare går till Lars Bergström, Volkswagen Helsingborg och Karl-Henrik Larsson, Volkswagen Lund. Priset för årets bilhandel går till Volkswagen Helsingborg. Lars och Karl-Henrik har tillsammans sålt 60 miljöbilar under tävlingsperioden och på Volkswagen i Helsingborg har 22 % av försäljningen bestått av miljöbilar.

Dqqpaa4wdwljzbosflvp

Skåne kampanjar för hållbart resande

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 13:34 CEST

Under den europeiska trafikantveckan den 16-22 september arrangerar flera skånska kommuner olika aktiviteter i de hållbara resornas tecken. Bland annat ges möjlighet att låna elcyklar och fynda på cykelkorgsloppis. Dessutom uppmuntras cyklister på olika sätt i flera kommuner. I år introduceras även Commute Greener, en tävling med fina priser.

Zetzrrfyxvpyvm8csno9

Slutspurt för projektet BIOMASTER

Nyheter   •   2014-07-01 14:14 CEST

Det treåriga EU-finansierade projektet BIOMASTER börjar lida mot sitt slut och deltagande partners från Storbritannien, Italien, Polen, Österrike och Sverige börjar blicka tillbaka och summera sina resultat. De framsteg och slutsatser som har gjorts under projektperioden finns nu tillgängliga i en publik slutrapport för projektet.

Uhyjoy6r5w1g8xuwlkcz

Transportplanering vid evenemang i praktiken

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 12:00 CEST

Evenemang har en stor klimatpåverkan varav den största delen kommer från dess transporter. Genom att påverka både publikens och deltagarnas resor till och från evenemanget samt de interna transporterna kan energianvändning och klimatpåverkan minskas. I projektet "Transportplanering vid evenemang i praktiken" ska sju evenemang arbeta med transportplanering under ledning av fem energikontor.

Gun1lon1xlhswtfmgm4x

Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2014 utsedd

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:00 CEST

Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2014 utsedd. Den 10 juni delas Skånes vindkraftspris ut för tredje gången. Priset tillfaller Sven Ruin, som för Svensk Vindkraftförening genomfört en marknadsöversikt av småskaliga vindkraftverk. Skånes vindkraftpris är instiftat av Skånes vindkraftsakademi och delas ut i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen, Malmö stad.

Ffgh9dizjil3fhchh7tp

Arkitekt Inger Thede vinnare av Skåne Solar Award 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:00 CEST

Arkitekt Inger Thede vinnare av Skåne Solar Award 2014. Skåne Soalr Award delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet, Skånes Energiting. Priset delas ut av Solar Region Skåne tillsammans med Sveriges Arkitekter Skåne och i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen, Malmö stad.

Qwu26609ysekstniyhun

Ytterligare 7,7 miljoner till skånsk solel

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 15:14 CEST

Skåne har tilldelats ytterligare 7,7 miljoner kr för stöd till solcellsinstallationer. – Alla län får nu mer pengar till solcellsstödet av regeringen, men Skåne fick mest eftersom intresset är högst här, säger Åsa Skillius vid Länsstyrelsen Skåne. Egenproducerad solel kan dessutom vara billigare än köpt el, det visar en analys som projektet Räkna på solceller tagit fram.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • annafuej.tcihkroicedssvozfvmaionhvol@kfsfnk.wzse
  • 072-885 4917

Om Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne arbetar för en hållbar energianvändning

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. Vi är en del av Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.

Inom verksamheten bedrivs bland annat nätverken Energirådgivarna i Skåne, Biogas Syd, H2 Skåne, Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne.