Skip to main content

Ny film om projektet BIOGASSYS

Nyhet   •  Apr 11, 2012 16:38 CEST

Nu finns det en film om projektet BIOGASSYS. Projektet är finansierarat av EU:s program Life och ska utveckla Skåne som biogasregion. I projektet som koordineras av Biogas Syd deltar Trelleborgs kommun, Malmö stad, E.ON, SB3, WSP och Lunds Universitet.

Det huvudsakliga målet med projektet är att demonstrera biogasens stora potential som energikälla och verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Med de rätta förutsättningarna är biogas ett kostnadseffektivt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. Biogas är miljömässigt och ekonomiskt effektivt och ger även positiva "spin off"-effekter i den övriga samhällsutvecklingen.

Se filmen här