Skip to main content

Solen i fokus under European Solar Days

Pressmeddelande   •  Maj 02, 2012 10:35 CEST

Den 1-13 maj 2012 genomförs European Solar Days i minst 16 länder runtom i Europa och Sverige deltar med en nationell kampanj. Kampanjen är ett samarbete mellan Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, Svensk Solenergi, Energimyndigheten och svenska kommuner.

European Solar Days är den största solenergikampanjen i Europa och den syftar till att höja medvetandenivån om solenergi hos allmänheten. Över 90 lokala och regionala evenemang förväntas arrangeras runt om i Sverige av kommunala energi- och klimatrådgivare och solenergiföretag under dessa dagar. Exempel på aktiviteter är mässor, föreläsningar, studiecirklar, torgmöten, öppet hus, experimentlektioner, tävlingar mm.

Runt om i Skåne arrangeras 17 olika aktiviteter i form av informationskampanjer om solenergi och demonstrationer solcellsteknik. Först ut är Hörbys Lågprisbutik, den 2 maj klockan 14-17. Energi- och klimatrådgivare kommer att finnas på plats och det också finns solcellsanläggning på taket som visar producerad energi via en display. Samtliga skånska arrangemang finns samlade på Energikontoret Skånes hemsida.

Information om kampanjen och om solenergi samt länkar till de olika arrangemangen i Sverige finns på hemsidan www.solardays.se. Information om den europeiska kampanjen finns på www.solardays.eu.

Välkommen till våra arrangemang under European Solar Days!

Kontakt
Lena Gunnarsson, Energikontoret Skåne, 0709-71 99 70, lena.gunnarsson@kfsk.se

Frågor om det nationella projektet besvaras av projektledare Josep Termens, Hållbar utveckling Väst, 0707-83 80 70, josep.termens@hallbarutvecklingvast.se

FSEK samordnar de regionala energikontoren i Sverige.
www.fsek.se

Svensk Solenergi är branschorganisation för solvärme och solelsföretag i Sverige. www.svensksolenergi.se

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor i Västra Götaland och samordnar kampanjen nationellt. www.hallbarutvecklingvast.se

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Inom verksamheten bedrivs också ett antal nätverk som arbetar med att främja förnybara energislag som exempelvis biogas, solenergi och vätgas.

Bifogade filer

PDF-dokument