Skip to main content

Ny rapport kartlägger möjligheterna för grön energiomställning i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 07:15 CET

Jeaneth Johansson, professor inom redovisning och styrning, Thomas Ejdemo, forskningsingenjör inom nationalekonomi samt Patrik Söderholm professor inom nationalekonomi vid LTU. Foto: Melina Granberg/Sofia Stridsman/Melina Granberg


I projektet Gröna energiinvesteringar vill vi göra det enklare att investera i hållbara energilösningar. Som en del av detta har vår samverkanspart Luleå Tekniska Universitet tagit fram en rapport som redogör över de möjligheter och hinder som finns för en grön energiomställning i Norrbotten. Innehållet består bland annat av flera exempel på andra regioners erfarenheter av hållbara energiinvesteringar och rapporten finns nu att tillgänglig att läsa för alla.


Rapporten med titeln ”Möjligheter och hinder för en grön energiomställning – erfarenheter från andra regioner med lärdomar för Norrbotten” är framtagen av Thomas Ejdemo, Jeaneth Johansson och Patrik Söderholm vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå Tekniska Universitet. De områden som utforskas och behandlas i studien kan vara intressanta att titta närmare på vid planering av framtida energiinvesteringar i regionen.

De finansiella marknaderna för investeringar med stor påverkan på samhället är idag under utveckling och gröna energiinvesteringar utgör ett av de absolut viktigaste utvecklingsområdena. Nedan följer några exempel på intressanta slutsatser som dras i rapporten från LTU.

Normalt kan vi inte vänta på att ny teknik ska bli konkurrenskraftig och sedan bygga ut den; utan vi måste först bygga ut den för att den ska ha möjlighet att bli konkurrenskraftig. Detta är förstås något som vi behöver inse för att kunna satsa på nya innovativa energisystem och nya intressanta alternativ till de lösningar som redan finns. Här är det också intressant att se bortom väletablerade affärsmodeller och hitta nya finansieringslösningar.

Initiativ kring investeringar i grön energi sker inom en bransch som domineras av mansdominerade nätverk där manliga normer styr. Just Norrbotten och energibranschen befinner sig i en förhållandevis omogen fas vad gäller social hållbarhet sett till jämställdhetsintegration och mångfald. Energiomställningen bör därför innehålla ett normkritiskt angreppssätt som kan förändra de exkluderande mönster och strukturer som vi kan se idag.

Det regionala energiomställningsarbetet bör till stor del bestå av att identifiera och implementera aktiviteter som handlar om att stödja framväxt av lokala aktörsnätverk.

Är du intresserad av att läsa mer? Du hittar rapporten i sin helhet här.

Läs mer om projektet Gröna energiinvesteringar här.

Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.