Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:00 CET

Idag lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet till regeringen. I rapporten "Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet" finns ett kraftfullt åtgärdspaket för att riva ner de hinder som finns på elmarknaden idag.

Nya domar ger elnätsföretagen högre avkastning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:22 CET

Hösten 2015 tog Ei beslut om intäktsramar för 2016-2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 180 elnätsföretag överklagade 81 företag. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom. Domarna innebär att elnätsföretagen får 28 procent högre avkastning jämfört med Energimarknadsinspektionens (Ei:s) beslut.

"El till inköpspris" ofta en riktigt dålig affär

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:08 CEST

Det som marknadsförs som "El till inköpspris" är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Bristfällig information från företagen på elmarknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:43 CET

Många elhandlare och elnätsföretag hade stora brister i informationen till sina kunder under 2015. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) efter att ha granskat hur 24 elhandlare och 151 elnätsföretag uppfyllde sin informationsplikt.

Fler timprisavtal för en mer flexibel elanvändning

Nyheter   •   Feb 24, 2016 14:13 CET

Under 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar och hinder det finns för att öka efterfrågeflexibiliteten i elsystemet. I en delrapport föreslår Ei att avräkningsbestämmelserna ändras så att elavtal som förutsätter timmätning kan få ett större genomslag på marknaden.

Ei får rätt på viktiga punkter i domstol

Nyheter   •   Feb 01, 2016 16:12 CET

I slutet av år 2014 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Besluten handlade om hur stor totalsumma varje företag får ta ut av sina kunder. Av totalt nio beslut om intäktsramar för gasnätsföretagen överklagades fyra beslut. Dagens avgörande har också stort principiellt värde för de pågående elnätsmålen.

Rörligt elavtal billigast de senaste åren

Nyheter   •   Nov 20, 2015 08:05 CET

De senaste åren har rörligt elpris gett lägre årskostnad än 1-årigt fast elpris. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt Elpriskollen gjort. Men hur det blir i framtiden är det ingen som vet.

Ei har tagit beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019

Nyheter   •   Okt 28, 2015 07:28 CET

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit samtliga beslut om elnätsföretagens intäktsramar för 2016–2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen totalt får ta ut av sina kunder. Ei har för den här perioden tagit fram nya regler som är tydligare och ställer i besluten högre krav på elnätsföretagen.

Fel av Konsument EL att ta betalt i förskott

Nyheter   •   Okt 15, 2015 09:01 CEST

Elhandlaren Konsument EL gör fel som tar betalt i förskott. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) som nu kräver att företaget omedelbart övergår till att ta betalt i efterhand utifrån varje kunds faktiska förbrukning.

Ökad insyn på energimarknaderna i Europa

Nyheter   •   Okt 07, 2015 18:00 CEST

Idag startar transaktionsrapportering av grossistenergiprodukter i enlighet med REMIT-förordningen. Detta innebär att all handel som sker på el-och gasbörs rapporteras till ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Därmed får Ei möjlighet att granska transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel av grossistenergiprodukter.

Ei har tagit beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2015 09:12 CEST

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. För den här perioden gäller nya regler som är tydligare och ställer högre krav på elnätsföretagen.

Ei har identifierat vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2015 10:02 CEST

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare” till regeringen. I rapporten föreslår Ei två tillägg i ellagen. Ei föreslår också att myndigheten ska få ta fram föreskrifter som tydligt reglerar vilka funktionskrav som ska införas.

Hubb före elhandlarcentrisk flyttprocess är mest ekonomiskt

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 09:19 CEST

På uppdrag av regeringen har Energimarknadsinspektionen (Ei) undersökt om det skulle vara möjligt att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess trots att systemet med en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb, ännu inte är på plats. Ei:s utredning visar att det inte är att rekommendera.

Domstolsprocessen om elnätsavgifter avslutad

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 14:14 CET

​Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att pröva elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012- 2015. Det meddelade Högsta förvaltningsdomstolen idag.

220 Energi åtgärdar inte brister – Ei ansöker om att få vitet utdömt

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2015 10:00 CET

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tillsyn i höstas visade att elhandlaren 220 Energi inte följde alla delar i ellagen. Ei krävde genom ett föreläggande att företaget skulle åtgärda bristerna. Ei kan nu konstatera att bristerna finns kvar och har därför ansökt till förvaltningsrätten om att få ett vite på sammanlagt 400 000 kronor utdömt.

E.ON får tidsbegränsat tillstånd för ledning till Öland

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2014 08:39 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar att E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) får ett tidsbegränsat tillstånd att driva luftledningen mellan Stävlö och Revsudden. Ledning är avgörande för att mata de två sjökablar som går mellan fastlandet och Öland med el.

Fortsatt risk för kraftiga höjningar för landets elnätskunder

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2014 15:20 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar att dagens domar från Kammarrätten i Jönköping ger elnätsföretagen rätt att kraftigt höja sina avgifter. Domarna ger utrymme för höjningar med drygt 60 miljarder kronor. Ei kommer nu att analysera domarna för att avgöra om de ska överklagas.

Fel av elhandlaren 220 Energi att ta betalt i förskott

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2014 12:00 CET

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal.

Ny reglering för gasnätsföretagen

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2014 09:00 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu beslutat om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Det är första gången som nivån på gasnätsavgifterna prövas i förväg.

Elkundernas flexibilitet har undersökts i ny rapport

Nyheter   •   Sep 10, 2014 11:37 CEST

Hur flexibla är elkunderna och vad krävs för att kunden ska förändra sitt förbrukningsmönster? Den frågan har forskare vid handelshögskolan, Umeå Universitet undersökt i rapporten ”En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?