Skip to main content

Ei får rätt på viktiga punkter i domstol

Nyhet   •   Feb 01, 2016 16:12 CET

I slutet av år 2014 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Besluten handlade om hur stor totalsumma varje företag får ta ut av sina kunder. Av totalt nio beslut om intäktsramar för gasnätsföretagen överklagades fyra beslut. Frågan har nu avgjorts i förvaltningsrätten.

Den 1 februari meddelade domstolen besluten om gasnätsföretagens intäktsramar. Domarna innebär att Ei i viktiga delar fick rätt i den fråga som gäller företagens avkastning.

- Vi är glada över att domstolen i huvudsak går på vår linje vad gäller hur avkastningen ska beräknas. Domen gäller gasnätsföretagen, men avgörandet har också stort principiellt värde för de pågående elnätsmålen. I slutändan handlar det om hur stor avgift som företagen får ta ut av sina kunder, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

I en av domarna gav domstolen transmissionsnätsföretaget Swedegas rätt vad gäller avskrivningstiden. Domstolen fastställde avskrivningstiden till 90 år istället för 65 år som Ei beslutade om.

- Ei kommer nu att analysera domarna för att se om vi ska överklaga de delar där vi inte fick rätt, säger Anne Vadasz Nilsson.

Parterna har möjlighet att överklaga till nästa instans som är Kammarrätten i Jönköping.