Skip to main content

Ei har tagit beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2016–2019

Nyhet   •   Okt 28, 2015 07:28 CET

-Vi har nu ett bättre regelverk för att besluta om intäktsramar för elnätsföretagen. Efter att vi föreslog ändringar redan 2013 har riksdagen och regeringen beslutat om nya regler som är både tydligare och skarpare, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei.

De nya reglerna innebär att det framgår hur kapitalkostnaderna för elnätsföretagen ska beräknas och att hänsyn ska tas till elnätens ålder. Ei har också vidareutvecklat kraven på förbättrad kostnadseffektivitet och hur leveranskvaliteten beaktas i besluten. Ei har också beslutat om en avkastningsränta på 4,53 procent, vilket är väsentligt lägre än för föregående period.

Under förra reglerperioden 2012–2015 överklagade en stor andel av elnätsföretagen de intäktsramar som Ei beslutat om. Företagen fick rätt i domstolen, vilket innebar att de kunde ta ut högre avgifter av sina kunder än Ei beslutat om.

-Det står redan klart att det blir rättsprocesser även denna gång eftersom nära hälften av elnätsföretagen har överklagat. Vi tror dock att processerna inte blir lika omfattande som tidigare, tack vare att vi fått ett tydligare regelverk, säger Anne Vadasz Nilsson.

De nya besluten

Ei har fattat beslut om intäktsramar för drygt 180 elnätsföretag för perioden 2016–2019. Elnätsföretagen har sammanlagt ansökt om intäktsramar på cirka 176 miljarder kronor. Ei:s beslut uppgår till totalt 164 miljarder kronor, vilket är cirka sex procent lägre än bolagens ansökningar.