Skip to main content

Elavtalets namn ska anges på fakturan

Nyhet   •   Jun 04, 2014 08:34 CEST

Det ska vara lätt att jämföra sitt eget elavtal med andra alternativ. Därför ska det vara obligatoriskt för alla elhandlare att skriva ut elavtalets namn på fakturan. Det är ett av förslagen till åtgärder för att göra elkundernas fakturor tydligare som Energimarknadsinspektionen (Ei) idag överlämnar till regeringen.

- Det kan verka självklart att en elhandlare ska skriva ut avtalets namn på fakturan. Men det är det inte. Det förekommer allt för ofta att det inte framgår av fakturan vilket avtal kunden har. Det gör det svårt för kunden att hitta det egna avtalet för att sedan förstå hur det står sig mot andra avtal, säger avdelningschef Sara Sundberg.

Särskilt viktigt är det att kunder som inte själva valt elavtal uppmärksammas på att de har ett så kallat anvisat avtal eftersom det ofta är onödigt dyrt. Här föreslår Ei att elhandlaren tydligt ska ange på fakturan att en kund har ett anvisat avtal. Ei vill även att det ska framgå av avtalets namn att det är ett anvisat avtal.

Dessutom föreslår Ei att myndigheten ska få rätt att ta fram föreskrifter som anger vilken ytterligare väsentlig information som kunden kan ha nytta av och som därför bör finnas på fakturan.
Exempel på sådan väsentlig information kan vara avtalets längd, uppsägningstid, jämförpris, eventuella kostnader för att bryta avtalet, information om anläggningsidentitet och områdesidentitet, information om vad ett anvisat avtal innebär samt hur kunden kan byta elavtal och elhandlare.

Fakta: Ei har haft regeringens uppdrag att föreslå vilken information som en elfaktura ska innehålla samt hur informationen ska presenteras. Tanken är att enklare fakturor med relevant information ska göra det lättare för kunderna att vara aktiva på elmarknaden.

För mer information kontakta:
Sara Sundberg, avdelningschef, 016-16 27 13
Marielle Liikanen, expert, 016-16 27 46