Skip to main content

Fel av Konsument EL att ta betalt i förskott

Nyhet   •   Okt 15, 2015 09:01 CEST

Elhandlaren Konsument EL gör fel som tar betalt i förskott. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) som nu kräver att företaget omedelbart övergår till att ta betalt i efterhand utifrån varje kunds faktiska förbrukning.

Lagen säger att en elhandlare ska ta betalt utifrån uppmätta mängder levererad el. Konsument EL tar betalt innan kunden använt elen och utgår då från kundens genomsnittliga förbrukning under de senaste 12 månaderna.

Detta justeras visserligen utifrån verklig förbrukning månaden efter det att förbrukningen ägt rum, men innebär samtidigt att kunden hela tiden förskottsbetalar för kommande månads förbrukning.

I ett beslut kräver Ei att Konsument EL ändrar sin debitering så att den helt avser uppmätta mängder och inte sker på förhand med hjälp av beräknade mätvärden.