Skip to main content

Taggar

Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:00 CET

Idag lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet till regeringen. I rapporten "Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet" finns ett kraftfullt åtgärdspaket för att riva ner de hinder som finns på elmarknaden idag.

Nya domar ger elnätsföretagen högre avkastning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:22 CET

Hösten 2015 tog Ei beslut om intäktsramar för 2016-2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 180 elnätsföretag överklagade 81 företag. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom. Domarna innebär att elnätsföretagen får 28 procent högre avkastning jämfört med Energimarknadsinspektionens (Ei:s) beslut.

"El till inköpspris" ofta en riktigt dålig affär

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:08 CEST

Det som marknadsförs som "El till inköpspris" är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Bristfällig information från företagen på elmarknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:43 CET

Många elhandlare och elnätsföretag hade stora brister i informationen till sina kunder under 2015. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (Ei) efter att ha granskat hur 24 elhandlare och 151 elnätsföretag uppfyllde sin informationsplikt.

Ei har tagit beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2015 09:12 CEST

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. För den här perioden gäller nya regler som är tydligare och ställer högre krav på elnätsföretagen.

Ei har identifierat vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2015 10:02 CEST

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare” till regeringen. I rapporten föreslår Ei två tillägg i ellagen. Ei föreslår också att myndigheten ska få ta fram föreskrifter som tydligt reglerar vilka funktionskrav som ska införas.

Hubb före elhandlarcentrisk flyttprocess är mest ekonomiskt

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 09:19 CEST

På uppdrag av regeringen har Energimarknadsinspektionen (Ei) undersökt om det skulle vara möjligt att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess trots att systemet med en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb, ännu inte är på plats. Ei:s utredning visar att det inte är att rekommendera.

Domstolsprocessen om elnätsavgifter avslutad

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 14:14 CET

​Högsta förvaltningsdomstolen kommer inte att pröva elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012- 2015. Det meddelade Högsta förvaltningsdomstolen idag.

220 Energi åtgärdar inte brister – Ei ansöker om att få vitet utdömt

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2015 10:00 CET

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tillsyn i höstas visade att elhandlaren 220 Energi inte följde alla delar i ellagen. Ei krävde genom ett föreläggande att företaget skulle åtgärda bristerna. Ei kan nu konstatera att bristerna finns kvar och har därför ansökt till förvaltningsrätten om att få ett vite på sammanlagt 400 000 kronor utdömt.

E.ON får tidsbegränsat tillstånd för ledning till Öland

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2014 08:39 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar att E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) får ett tidsbegränsat tillstånd att driva luftledningen mellan Stävlö och Revsudden. Ledning är avgörande för att mata de två sjökablar som går mellan fastlandet och Öland med el.

Fortsatt risk för kraftiga höjningar för landets elnätskunder

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2014 15:20 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar att dagens domar från Kammarrätten i Jönköping ger elnätsföretagen rätt att kraftigt höja sina avgifter. Domarna ger utrymme för höjningar med drygt 60 miljarder kronor. Ei kommer nu att analysera domarna för att avgöra om de ska överklagas.

Fel av elhandlaren 220 Energi att ta betalt i förskott

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2014 12:00 CET

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal.

Ny reglering för gasnätsföretagen

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2014 09:00 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu beslutat om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Det är första gången som nivån på gasnätsavgifterna prövas i förväg.

Centraliserad tjänstehubb – avgörande för en framtida elmarknad

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2014 11:00 CEST

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat rapporten ”Centraliserad informationshanteringsmodell” till regeringen. I rapporten ger Ei förslag som innebär att marknadens aktörer kan konkurrera på mer lika villkor. Rapporten är ytterligare ett viktigt steg att göra elhandlaren till den centrala kontaktpunkten för kunden.

Alltid stor skillnad mellan dyraste och billigaste elhandlaren

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 07:10 CEST

Vad som är bäst mellan fast eller rörligt elavtal varierar och är ofta svårt att förutse. Satsa istället på att jämföra samma avtal hos olika elhandlare och välja ett så lågt pris som möjligt. Här finns alltid pengar att spara, visar en genomgång av de senaste årens utveckling som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Bättre regler för att skydda landets elkunder

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2014 09:02 CEST

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i januari ett uppdrag av regeringen att lämna förslag på nytt regelverk som stärker konsumenternas ställning mot oskäliga höjningar av elnätsavgiften. Idag överlämnas ett förslag på hur elkunderna kan få ett bättre skydd mot oskäliga monopolvinster i elnäten. Mycket stora pengar står på spel, uppskattningsvis 20-30 miljarder kr för varje tillsynsperiod.

Kritik mot elhandlaren Telinet Energi för ofullständig information

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2014 07:05 CET

I början av januari 2014 ändrade elhandlaren Telinet Energi villkoren för 6 000 kunder med rörligt elpris. Informationen om villkorsändringen var så ofullständig att Energimarknadsinspektionen (Ei) nu förelägger Telinet Energi att omedelbart sluta tillämpa ändringen.

”El till inköpspris” kan bli betydligt dyrare än det först verkar

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2014 08:18 CET

Nästa gång en försäljare erbjuder dig ”el till inköpspris” ska du fråga efter jämförpris. Ofta finns det fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt Elpriskollen gjort.

Elavbrotten kostar samhället miljardbelopp

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2014 06:34 CET

Det är de stora elnätsföretagen Vattenfall, Fortum och E. ON som har störst problem med långa elavbrott, visar rapporten Leveranssäkerheten i elnätet 2012 som Energimarknadsinspektionen publicerar idag. Rapporten visar på stora skillnader i leveranssäkerhet över landet och en utveckling där leveranssäkerheten successivt förbättras i glesbygden samtidigt som den tycks försämras i flera tätorter.

Dålig information till elkunder som fått sämsta elavtalet

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2014 08:54 CET

Tio elnätsföretag får kritik av Energimarknadsinspektionen (Ei) för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. Ei kräver nu att företagen förbättrar informationen till kunderna.