Skip to main content

Certifiering av stamnätsoperatörer klart

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 08:30 CEST

EI har nu certifierat Svenska kraftnät (SvK) och Swedegas AB som stamnätsoperatörer för det svenska stamnätet för el respektive naturgas.

Certifieringen syftar till att stamnätsoperatörerna ska uppfylla vissa krav:

  1. att de är oberoende från produktion och handel av el och gas
  2. att ingen med inflytande över verksamheten samtidigt är involverad i produktion och/eller handel av el och gas
  3. att ingen som direkt eller indirekt kontrollerar SvK eller Swedegas AB samtidigt kontrollerar, direkt eller indirekt, ett företag inom produktion och/eller handel av el och gas

I arbetet med certifieringen har Europeiska kommissionen yttrat sig över EI:s preliminära beslut innan EI tog de slutliga besluten om certifiering. Du kan läsa mer om Europeiska kommissionens yttranden i dokumenten nedan.

Europeiska kommissionens roll
Europeiska kommissionen är den institution inom EU som ska värna om att EU-rätten efterlevs. Europeiska kommissionen ska därför granska att medlemsstaterna endast certifierar behöriga stamnätsoperatörer.

Certifieringen gäller tillsvidare men EI kan ompröva den om stamnätsoperatörerna inte lever upp till kraven för certifieringen.