Skip to main content

EI ger tillstånd för kabel till vindkraftspark i Strömsund

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 14:55 CET

Havsnäs Vindkraft Elnät AB får tillstånd att bygga och använda en ny 0,4 kV kabel från den planerade transformatorstationen i Havsnäs vindkraftspark i Jämtlands Län till en planerad servicebyggnad inom vindkraftsparken. Det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat.

Havsnäs Vindkraft har ansökt om nätkoncession efter att företaget upptäckt att en servicebyggnad, som man tidigare tänkt uppföra i anslutning till transformatorstationen, inte kunde byggas på det stället. Istället placeras servicebyggnaden 700 meter från transformatorstationen.

E.ON Elnät Sverige AB har nätkoncession för området. E.ON har erbjudit Havsnäs Vindkraft att ansluta servicebyggnaden till sitt nät för en kostnad på runt 2 miljoner kronor. Havsnäs Vindkrafts alternativ, med en 700 meter lång markförlagd 0,4 kV kabel, innebär en kostnad på runt 100 000 kronor.

Energimarknadsinspektionen ger nu Havsnäs tillstånd att bygga och använda kabeln, trots att E.ON motsatt sig detta. EI anser att Havsnäs lösning är det bästa alternativet eftersom det är avsevärt billigare, och att det därmed föreligger särskilda skäl för att bevilja den aktuella nätkoncessionen.

Beslutet i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information kontakta:
Hans Olander, avdelningschef, 016-16 27 78
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för www.epriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.