Skip to main content

EI granskar långa elavbrott i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:30 CET

Det kraftiga ovädret som drog in över södra Sverige den 7 februari medförde omfattande störningar i elförsörjningen. Energimarknadsinspektionen (EI) kommer nu att granska avbrotten för att se om elnätsföretagen gjort tillräckligt för att förhindra dem.

Vindstyrkor på över 30 meter per sekund orsakade stora problem och gjorde att omkring 35 000 kunder blev strömlösa. Hårdast drabbat var Skåne och Blekinge, men även många kunder i Halland, Småland och Västra Götaland blev utan el.

Energimarknadsinspektionen har som en av sina huvuduppgifter att verka för en överföring av god kvalitet i de svenska elnäten. EI kommer nu att analysera de inträffade avbrottens längd och omfattning. Även företagens förebyggande arbete i form av åtgärdsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser ska granskas.

Den 1 januari 2006 antog riksdagen en ny lag som gav hushåll och företag rätt till kompensation vid elavbrott. Lagen innebär att nätföretagen är skyldiga att betala ersättning till kunder som drabbas av långvariga, oplanerade elavbrott. Kunder som haft strömavbrott i minst 12 timmar har rätt till ersättning på minst 900 kronor samtidigt som elavbrott längre än ett dygn ersätts med minst 1 800 kronor per påbörjat dygn. Fyra dygn utan el ersätts med en hel årsavgift.

Den 1 januari 2011 började dessutom nya regler gälla som säger att ingen ska vara utan ström i mer än 24 timmar.

– Vi kommer nu att särskilt granska de företag som haft avbrott längre än 24 timmar och kartlägga ansvaret. Om det visar sig att de brustit i sina prioriteringar eller att ett avbrott rimligen hade kunnat förbyggas kommer vi att ställa krav på att företagen ska vidta åtgärder, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

För mer information kontakta:
Rémy Kolessar, avdelningschef, 016-16 27 80
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.