Skip to main content

EI kommenterar kritiken om höga elnätsavgifter

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:12 CEST

- Vi har stor förståelse för kundernas ilska över ökade elnätskostnader men de fundamentala faktorer som ligger bakom höjningarna går inte att blunda för, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör för Energimarknadsinspektionen (EI).

Bostadsorganisationernas årliga Nils Holgerssonstudie visar att elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt. I ett pressmeddelande efterlyser Hyresgästföreningen bland annat en bättre statlig övervakning.

- När det gäller höjningarna för 2009 och 2010 så är de inte granskade av EI ännu eftersom vår granskning sker i efterhand. Från och med 2012 får vi en bättre ordning där vi godkänner på förhand istället för att kräva tillbaka pengar från nätföretag som höjt för mycket flera år efteråt, säger Tony Rosten.

Energimarknadsinspektionen har dock i tidigare rapporter konstaterat att det inte är alla nätföretag som tar ut alla sina kostnader av kunderna. En dryg fjärdedel av elnätsföretagen går med förlust.

Företagen står nu inför stora kostnadsökningar som inte går att påverka. Bland annat genomför statliga Svenska kraftnät kraftiga höjningar av de avgifter som tas ut för driften av stamnätet i Sverige. Anledningen till detta är bland annat ett omfattande investeringsprogram som ska öka överföringskapaciteten inom landet, vilket på sikt kan minska risken för den typ av pristoppar som vi såg under vintern 2009/2010.

Företagen har också, utifrån nya lagkrav, genomfört stora investeringar i bättre nät för framtiden.

Energimarknadsinspektionen (EI) följer noga utvecklingen och kommer i november att presentera resultatet av vår granskning av de avgifter som kunderna betalade under 2009. Efter en uppgörelse 2008 återfördes 140 miljoner kronor till kunderna.

- Ibland hörs argumentet att nätföretagen tillåts tjäna för mycket pengar, men det är en farlig väg att pressa detta för hårt. Om vi inte tillåter en rimlig avkastning så kommer investeringar och underhåll att falla med på sikt drastiska följder för kunderna i form av sämre leverenssäkerhet, säger Tony Rosten.

För 2008 tillät EI en högsta avkastning på 7,1% och i 2009 års granskning kommer 5,85% att tillämpas vid bedömningen av nätföretagens intäkter.

För mer information kontakta:

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42