Skip to main content

EI lämnar förslag till tvångsförvaltare av Ekfors Kraft

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 15:30 CEST


Energimarknadsinspektionen (EI) föreslår att Förvaltningsrätten i Linköping ska utse advokat Johan Gullesjö till tvångsförvaltare av Ekfors Kraft.

Den 8 september ansökte EI om tvångsförvaltning av Ekfors Kraft. Nu har inspektionen kompletterat sin ansökan med ett förslag på att advokat Johan Gullesjö ska utses till förvaltare. Energimarknadsinspektionen avvaktar nu förvaltningsrättens beslut.

För mer information:
Hanna Abrahamsson, biträdande chefsjurist, 016-16 27 38
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.