Skip to main content

EI presenterade åtgärder för en bättre elmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:52 CET

Ökad insyn på elbörsen och i kärnkraftsbolagens styrelser, krav på timmätning för villaägare och bättre konkurrens när Norden blir en marknad. Det är några av de konkreta åtgärder som Energimarknadsinspektionen (EI) bedömer kommer att stärka elkundernas ställning.

Det sade generaldirektör Yvonne Fredriksson under den elmarknadshearing som Socialdemokraterna anordnade i Riksdagen den 16 februari.

- De senaste två kalla vintrarna har varit tuffa för landets elkunder. Vi har föreslagit ett batteri av långsiktiga åtgärder som bland annat ska leda till färre extrema pristoppar och kunna öka elkundernas förtroende för elmarknaden, säger Yvonne Fredriksson.

Energimarknadsinspektionen har på regeringens uppdrag föreslagit följande åtgärder för att stärka elkundernas ställning:

  • Branschetiska regler och oberoende observatörer i de samägda kärnkraftverkens styrelser. Det ökar insynen och stärker konkurrensen. Reglerna finns redan på plats och observatörerna påbörjar sitt arbete inom de närmaste veckorna.
  • Öka insynen på den nordiska elbörsen. De nordiska tillsynsmyndigheterna har på Energimarknadsinspektionens initiativ kommit överens om att bilda ett insynsråd på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Nominering av ledamöter pågår just nu och rådet påbörjar sitt arbete inom kort.
  • Inför timmätning för alla kunder med en årsförbrukning över 8000 kWh. Det ger en direkt koppling mellan det timvisa pris som sätts på den nordiska elbörsen och det pris som kunden möter varje timme. Kunderna kan minska förbrukningen när priserna är högst och får därmed bättre kontroll över sina elkostnader. Timmätning stabiliserar priset på råkraft, minskar producenternas möjligheter att ensidigt bestämma elpriset och bidrar till att effektbristsituationer kan undvikas. EI:s förslag berör runt 1,5 miljoner kunder och omfattar merparten av alla som bor i villa med elvärme. Förslaget har överlämnats till regeringen.
  • Låt kunderna fritt välja elhandelsföretag i hela Norden. Det förbättrar konkurrensen och stärker kundernas ställning. EI har just nu de nordiska energiministrarnas uppdrag att införa en nordisk slutkundmarknad för el.
  • Satsa på smarta elnät för att underlätta ökad tillförsel av förnybar el, undvika pristoppar när det råder brist på el och för att effektivisera energianvändningen. Förslag om hur smarta elnät ska utvecklas har överlämnats till regeringen.

- Samtidigt finns inga snabba lösningar, utan det gäller att arbeta långsiktigt för att hela tiden utveckla elmarknaden och stärka kundernas ställning, säger Yvonne Fredriksson.

För mer information kontakta:
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Läs mer om åtgärderna för ökad insyn på elbörsen och i kärnkraftsbolagens styrelser

Läs mer om EI:s förslag om timmätning

Läs mer om EI:s förslag om smarta elnät