Skip to main content

EI säger ja till ny högspänningsledning till Lidingö

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:04 CET

Energimarknadsinspektionen (EI) förordar att Svenska Kraftnät får tillstånd att bygga och använda en ny 220 kV ledning från Värtan i Stockholms stad till transformatorstationen Koltorp på Lidingö. Det skriver (EI) i ett yttrande till regeringen.

EI gav Svenska Kraftnät tillstånd för ledningen redan den 13 juni 2007. Därefter har det visat sig att byggandet av den nya transformatorstationen i Koltorp innebär att ett antal fastighetsägare i Björknäs får förhöjda magnetfält från Vattenfall Eldistribution AB:s befintliga 70 kV ledning. Därför överlämnade regeringen i oktober 2008 ärendet till inspektionen för fortsatt handläggning.

I ett yttrande till regeringen tillstyrker inspektionen ännu en gång Svenska Kraftnäts ansökan. Beslutet motiveras med att Vattenfall nu planerar att bygga om 70 kV nätet i Nacka så att ledningsdelen i Björknäs tas bort när de nya transformatorstationerna i Koltorp och Gustavsberg är på plats.

Det innebär att ledningsdelen i Björknäs kan tas bort cirka tre år efter det att transformatorstationen i Koltorp tagits i drift. Vattenfalls utbyggnadsplan förutsätter en finansiering av Nacka kommun. EI räknar dock med att finansieringen kan lösas.

Den aktuella ledningen är en del av projektet Stockholm Ström som syftar till att förstärka ledningsnätet i Stockholms län.

För mer information kontakta:
Hans Olander, avdelningschef, 016-16 27 78
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42